030-2343625
info@iot.nl

Aboutaleb neemt rapport over onvolledige AOW in ontvangst

Op 16 mei heeft staatssecretaris Aboutaleb het rapport Verborgen armoede in o­ntvangst genomen. Dit rapport handelt over de inkomenspositie van mensen met een o­nvolledige AOW. Het rapports is opgesteld door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de LOM samenwerkingsverbanden, de FNV en de AMBO. In het rapport worden vier aanbevelingen gedaan:
-     De o­nderzoekers pleiten er ten eerste voor dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de bijstand voor 65-plussers gaat uitvoeren, omdat die instantie de mensen met een o­nvolledige AOW kent (dit gebeurt al in een aantal gemeenten, maar nog op beperkte schaal).
-     Ten tweede zouden beperkende voorwaarden t.a.v. vermogen en inkomen en de maximale termijn voor verblijf in het buitenland moeten worden verruimd.
-     Ten derde is betere informatie nodig over de AOW-opbouw - zowel voor- als achteraf - bij migratie (en bijvoorbeeld als geïntegreerd deel van een inburgeringstraject).
-     Een vierde aanbeveling is ervoor te zorgen dat op de langere termijn minder mensen last hebben van een o­nvolledige AOW. Dat kan door compensatiemogelijkheden zoals het aanvullen met eigen pensioenregelingen, sparen met een belastingvoordeel, ruimere inkoopregelingen voor de AOW, en een kortere opbouwperiode voor de AOW (bijvoorbeeld veertig jaar).
Zowel de staatssecretaris als de aanwezige kamerleden beloofden de in grote getale opgekomen aanwezigen dat de politiek spoedig werk zal gaan maken van deze aanbevelingen. Middels de banner in de linker kantlijn van de homepage kunt u het rapport downloaden.

Gerelateerde Artikelen