030-2343625
info@iot.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

​Het IOT is door de Belastingdienst aangemerkt  als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Fiscaal nummer/RSIN 74.11.522

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen alleen de ten behoeve van hun werkzaamheden voor het IOT  gemaakte onkosten declareren. De medewerkers van het IOT worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.