030-2343625
info@iot.nl

HTSKF

Federatie van Turkse Sport en Cultuur in Nederland
Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu

Adres:
Heerenlaantje 30e
4201 HX Gorinchem

Voorzitter: Sabri Kenan Bağcı
Telefoon: 0183-649235
Mobiel: 06-52323115
E-mail: skbagci@gmail.com

Doelstellingen:
Het bevorderen van de sociale-, sociaal culturele- en sportieve belangen van personen die de Turkse nationaliteit bezitten of bezeten hebben, woonachtig in Nederland of de Europese Gemeenschap, alsmede het instandhouden en bevorderen van de verstandhouding tussen genoemde personen en overige bevolkingsgroepen.

De federatie tracht dit doel te bereiken door:

A. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten op het gebied waar de Federatie zich beweegt.

B. Het stimuleren en coördineren van bijeenkomsten en activiteiten van bij de Federatie aangesloten verenigingen en stichtingen.

C. Het geven van informatie over - en organiseren van activiteiten ook moet kunnen worden deelgenomen door de overige bevolkingsgroepen.

D. Het bestrijden van racisme en discriminatie.

E. Het behartigen van belangen op het gebied van de gezondheidszorg, huisvesting en onderwijsbegeleiding zowel ten behoeve van de aangesloten verenigingen en stichtingen als de daarbij aangesloten personen.

F. Het bevorderen van de integratie en emancipatie van de Turkse gemeenschap in Nederland en de Europese Gemeenschap, met behoud van de eigen identiteit.

G. Al hetgeen dat tot dit doel in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kan zijn. 

Gerelateerde Artikelen