030-2343625
info@iot.nl

Turkse Vrouwen Vereniging in Nederland 
Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği 

 

Brederolaan 109
5615 KH Eindhoven 

Voorzitter: Melahat Çapoğlu 

Mobiel: 06-14994250
m.capoglu@hotmail.com 

Doelstellingen: 

De vereniging welke geen winstoogmerk heeft, heeft ten doel de o­ntwikkeling en bewustwording van Turkse Vrouwen te bevorderen en voor die vrouwen een organisatorisch verband te vormen, waarbinnen zij gezamenlijk kunnen werken aan hun problemen in Nederland, teneinde aldus een bijdrage te leveren aan de democratische vooruitgang van de Turkse maatschappij en aan de opvoeding van nieuwe generaties in een geest van vrede en vriendschap tussen de volkeren. 

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door: 

A. het organiseren van sociale en culturele activiteiten, zoals lezingen, concerten; scholingscursussen; 

B. het doen verschijnen van publicaties in verschillende vormen (bulletin, pamflet en dergelijke); 

C. het stimuleren van haar leden om lid te worden van en actief werkzaam te zijn in vakbonden; 

D. samen te werken met organisaties, wier doelstellingen of werkzaamheden van zodanige aard zijn, dat samenwerking met die organisaties aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging ten goede kan komen. 

E. alle andere middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Gerelateerde Artikelen