030-2343625
info@iot.nl

Kamer stemt in met 26 weken

De Tweede Kamer heeft er dinsdag 12 februari mee ingestemd dat 65-plussers die een bijstandsuitkering ontvangen maximaal 26 weken per jaar in het buitenland mogen verblijven. Daardoor wordt het voor mensen met een onvolledige AOW gemakkelijker om een deel van het jaar in hun land van herkomst door te brengen, zonder dat zij hun aanvullende bijstandsuitkering kwijtraken. Voor het amendement van Marriëte Hamer CS stemden PvdA, GL, SP, D66, CU en SGP.

De verruiming van de mogelijkheid voor ouderen met een bijstanduitkering om langer in hun geboorteland te kunnen verblijven is een wens waar migrantenorganisaties tientallen jaren voor hebben gepleit. Het afgelopen jaar zijn nog verschillende grote acties gevoerd door de LOM samenwerkingsverbanden, de FNV en de ANBO. Veel ouderen kiezen er voor te pendelen – een deel van het jaar in het land waar zij vandaan komen en een deel van het jaar bij de kinderen in Nederland. Voor velen was dat onmogelijk, omdat zij geen volledige AOW hebben opgebouwd en waren aangewezen op een aanvullende bijstandsuitkering. De regels van de Wet Werk en Bijstand verhinderden tot nu toe dat men langer in het buitenland verbleef.

De wetswijziging moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer en verschijnt dan in het Staatsblad. Vermoedelijk kan dat nog enkele maanden duren.

Gerelateerde Artikelen