030-2343625
info@iot.nl

26 weken gaat in op 1 juli

Bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 65 jaar mogen vanaf 1 juli 26 weken per jaar in het buitenland doorbrengen zonder op hun uitkering te worden gekort. Ook voor wie al voor de datum van 1 juli vertrekt geldt de nieuwe termijn van 26 weken, wanneer men nog niet eerder in het buitenland is geweest. Bijstandsgerechtigden die op 1 januari 2008 65 jaar of ouder zijn mogen in heel 2008 26 weken met behoud van bijstand in het buitenland verblijven, maar in de eerste helft van 2008 niet meer dan 13 weken.

De verruiming van de periode dat men in het buitenland mag verblijven is het gevolg van een wijziging van de Wet werk en bijstand, die op 12 februari door de Tweede Kamer en op 8 april door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Bijstandsgerechtigden die zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht en geen re-integratieprogramma behoeven te volgen mogen vanaf 1 juli maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven. Nu geldt die vrijstelling alleen voor bijstandsgerechtigden zonder sollicitatieplicht die ouder zijn dan 57½.

Gerelateerde Artikelen