030-2343625
info@iot.nl

Kabinet laat ouderen met AOW-gat in de kou staan

FNV, ANBO en de LOM-samenwerkingsverbanden zijn teleurgesteld over de brief van staatssecretaris Aboutaleb inzake de problematiek van mensen met een onvolledige AOW. In strijd met de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer komt er geen inkoopregeling voor mensen die geen volledige AOW meer kunnen opbouwen. Daardoor blijft het AOW-gat blijft ook in de toekomst een probleem voor een groeiende groep ouderen.
Evenmin wordt tegemoet gekomen aan de wens om 65-plussers met een onvolledige AOW, die een beroep moeten doen op de bijstand, een hogere inkomens en vermogensvrijlating toe te staan. Daarmee blijft de kans liggen om daadwerkelijk iets te doen aan bestrijding van de armoede onder veel mensen die in het buitenland hebben gewoond, oudere Surinamers en voormalige gastarbeiders.
Positief is dat het kabinet heeft besloten de uitvoering van de aanvullende bijstand onder te brengen bij de Sociale Verzekeringsbank. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan leren dat dit leidt tot een klantvriendelijker uitvoering.
De organisaties beraden zich de komende maanden met hun achterban over nadere acties om bij de Tweede Kamer aan te dringen op oplossingen voor de inkomensproblematiek van ouderen met een AOW-gat.

Gerelateerde Artikelen