030-2343625
info@iot.nl

Europese Hof wijst inkomenseis 120% af

Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn   arrest van 4 maart 2010 bepaald dat Nederland niet als stelregel mag hanteren dat wie in aanmerking wil komen voor gezinsvorming 120% van het minimumloon moet verdienen. Tevens heeft het Hof bepaald dat het in de Nederlandse wetgeving gemaakte onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming in strijd is met het Europese recht.

De zaak betrof een ouder Marokkaans echtpaar, dat in 1972 was getrouwd en waarvan de man sinds 1970 in Nederland woonde. Omdat ze getrouwd zijn nadat de de man in Nederland een verblijfsvergunning kreeg, is volgens de Nederlandse wet sprake van gezinsvorming. Hij ontving een WW uitkering van € 1.322,73. Dat bedrag ligt onder de 120% norm bij gezinsvorming en daarom mocht zijn vrouw in 2006 niet naar Nederland komen. Het Europese Hof van Justitie heeft nu een streep door dat beleid getrokken.

Gerelateerde Artikelen