030-2343625
info@iot.nl

Massaal bezwaar tegen korting AOW Turkije

Zo’n 400 AOW’ers in Turkije hebben bezwaar aangetekend tegen afschaffing van de tegemoetkoming AOW. Door de afschaffing van die tegemoetkoming krijgen ouderen in het buitenland sinds 1 juni € 33,09 per maand minder AOW. Dat is een flink deel van hun inkomen, want de meeste ouderen krijgen een gedeeltelijke AOW uitkering. Omdat de korting alleen voor AOW’ers in het buitenland geldt, is deze strijdig met internationale verdragen, in het bijzonder het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije. Er komt nu een proefprocedure, waarin zal worden uitgemaakt of de korting rechtmatig is. Ouderen die geen bezwaar hebben aangetekend, zouden dat alsnog moeten doen. Als de procedure gewonnen wordt, krijgen waarschijnlijk alleen zij die bezwaar hebben aangetekend de tegemoetkoming met terugwerkende kracht. Voor het indienen van een bezwaar kan gebruik worden gemaakt van de modelbrief die van onze site kan worden gedownload.

Gerelateerde Artikelen