030-2343625
info@iot.nl

Ek ödenek alan emekliler dikkat!

AOW aylığınızdaki kesintiye 15 Şubat’a kadar itiraz edin!

65 Yaşına gelerek AOW maaşı almaya hak kazanan, ancak Hollanda’da 50 yıl bulunmadığı için bu maaşı tam olarak alamayan ve maaşının eksik kısmı başka ödeneklerle (AIO) tamamlanan yabancıların emeklilik maaşları, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yeni düzenlemelerden dolayı azaldı. Bu, AIO çerçevesinde ek ödenek alanların maaşlarında aylık ortalama 35 Avro olarak görüldü. Bunun nedeni, hükümetin, 1 Ocak’tan itibaren ödenekler üzerinde var olan vergi kolaylığını kaldırması. Yaşlılar, artık 1 Ocak’tan itibaren “Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming Ouderen Belastingplichtigen – MKOB” olarak bilinen vergi indiriminden yararlanamaz oldular.

Bu düşüşün yanında vergi kalemlerinde yapılan diğer düzenlemeler yüzünden önümüzdeki yıllarda da, adı geçen gruba giren ek ödenek alan emeklilerin maaşlarında azalma olabilecek. Emeklilik maaşlarında azalmaya yol açan bu düzenlemelerin kapsamına girenlerin tamamınına yakınını göçmenler oluşturuyor.

IOT’ye göre, hükümetin yürürlüğe koyduğu ve yabancıların emeklilik maaşlarında düşüşe yol açan bu düzenlemeler, önemli bir haksızlığı içeriyor. Öncelikle yaşlı yabancıların satın alma güçleri düşecek. Zaten toplumda en düşük gelir grubunda yer alan kesimi, emekli yabancılar oluşturuyor. Ve bu yaşlı yabancıların durumları dikkate alınarak verilen AIO ödeneğinde kısıtlamaya gitmek bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer yandan vergi kolaylığını kaldırmaya gerekçe olarak, “asgari geçim yardımı alanların iş yaşamına katılımını desteklemek” gösterildi. Bu amaçla yürürlüğe konulduğu açıklandı. Ancak 65 yaşın üzerindeki kişilerin iş yaşamına katılması zaten söz konusu değil. Burada da bir çelişki var.

Bir diğer nokta ise düzenlemelerin kapsamına yüzde 90 oranında yabancılar giriyor. Bu da yabancılara karşı bir ayırımcı tutum olarak gözüküyor. Çünkü yasalar önünde herkes eşit deniliyor ama uygulamanın kapsamına girenlerin tamamına yakını ise yaşlı yabancılar.

Türkler için Danışma Kurulu, karşı olduğu bu düzenlemeler konusunda maaşları azalan bütün yabancıları buna karşı itiraz etmeye çağırdı. İtiraz mektubunun model bir örneği burada bulunuyor. İtirazların ise en geç 15 Şubat’a kadar, maaşların verildiği Sociale Vezekeringbank’a yapılması gerekiyor. Sociale Verzekeringbank bu itirazları normal olarak işleme koyacak ve muhataplarına bir yanıt verecek. Bu itirazlar ileride konunun yargıya taşınması açısından gerekli olabilecek.

Gerelateerde Artikelen