030-2343625
info@iot.nl

Yaşlılık aylığındaki kesintilere tepkiler büyüyor

Yaşlılık aylığı (AOW) alan, ancak koşulları gereği, yani 50 yıl Hollanda’da bulunmadığından dolayı, aylığının bir kısmı AIO gibi başka ek ödeneklerle karşılanan yabancılara yönelik yeni düzenlemeler sonucu maaşlarında kısıntıya gidilen göçmenler, kitlesel olarak tepki göstermeye başladı. Sosyal Sigortalar Bankası’na yapılan itirazların çokluğu, bankayı örnek dava açmak zorunda bıraktı.

Yaşlılık maaşı alan göçmenler, bu yılın Ocak maaşlarında kesintileri görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Çünkü 1 Ocak’ta yürürlüğe konulan yeni düzenlemelerle ek ödeneklerle maaşını alanlara sağlanan vergi kolaylıkları kaldırıldı, kısıntılara gidildi. Aşamalı olarak yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle de bu azalma, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Uzmanların hesaplamalarına göre, Rutte Hükümetinin karar ve uygulamalarıyla tam AOW maaşı alamayanların maaşlarında, önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni kesintilerle, yıl temelinde ortalama 3 bin Avroyu bulan azalmalar ortaya çıkacak.
Çoğu göçmen, maaşlarındaki bu azalmaya karşı itiraz etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, yüzlerce kişi maaşları ödeyen Sosyal Sigortalar Bankası’na (Sociale Verzekeringsbank) bu itirazlarını yazılı olarak iletti. Banka da, gelen çok sayıdaki itiraz üzerine, örnek bir dava başlatma kararı almak zorunda kaldı. Bu karar sonucu bazı mağdurların avukatları davaya müdahil olarak çağrıldı. Nitekim sosyal güvenlik sistemi konusunda uzman avukatlardan Nazmi Türkkol da bu çağrıyı alanlardan biri.
Ancak çoğu mağdur henüz bir avukat tutmuş değil. Şu aşamada gerekmiyor da. Örnek davanın sonuçlanması beklenecek. Sosyal Sigortalar Bankası’nın kendisinin açtığı örnek dava mağdurların lehine sonuçlanırsa, avukat tutulmasına gerek kalmayacak, mağdurlar Ocak ayından itibaren maaşlarında yapılan kesintiyi de geri alabilecekler.

IOT, Eşit Muamele Komisyonu’na gidiyor
Bu arada Türkler için Danışma Kurulu IOT de, yaşlılar kuruluşları ve sendikalarla, maaşlardaki bu kesintilerle göçmen yaşlılara ayırımcılık yapıldığı iddiasıyla, konuyu Eşit Muamele Komisyonu’na (Commissie Gelijke Behandeling) götürmeyi kararlaştırdı.
Maaşlarında kesinti olduğu için henüz itiraz etmemiş ya da edememiş olan göçmen mağdurlardan IOT’ye, “ne yapmaları veya ne yapabilecekleri” konusunda sürekli sorular geliyor. IOT, maaşlarındaki azalmaya itiraz etmek isteyenlerin, Sosyal Sigortalar Bankası’na bu itirazlarını iletebileceklerini, itirazları kabul edilmediği ya da sorun çıktığı takdirde, bir avukatla ilişkiye geçilebileceğini öneriyor.
Bu konuda web sayfamızda bulunan örnek başvuru formundan da yararlanılabilir.

Gerelateerde Artikelen