030-2343625
info@iot.nl

Türkiye’deki emeklilerin aylıklarında yapılan kesintiler (MKOB) durduruluyor!

- Hak sahiplerine alacakları topluca geri ödenecek!

Türkiye’de yaşayan ve AOW ödeneği alan emeklilerin aylıklarında geçen 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren yapılan, emeklilerin satın alma gücünü telafi ek ödeneğini (MKOB) kısıtlama uygulaması durduruldu. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Asscher ile Devlet Sekreteri Klijnsma tarafından İkinci Meclise gönderilen mektupta, hak sahiplerine alacaklarının topluca geri ödeneceği bildirildi.

Emeklilere ödenen satın alma gücündeki gerilemeyi telafi ek ödeneği Hollanda dışında yaşayanlar için, 2011 yılında durdulmuştu. Uygulamanın haksız oduğunu savunan IOT’nin çağrısı üzerine, karara, yüzlerce emekli itiraz etmiş ve konuyla ilgili açılan davada Haarlem Mahkemesi, mağdurları haklı bulmuştu. Daha sonra Avrupa Komisyonu, Hollanda’nın yürütmeyi durdurması talebiyle Avrupa Adalet Divanına başvurmuştu. Bu gelişme üzerine Hollanda Hükümeti uygulamayı durdurma kararı aldı.

IOT olarak yürüttükleri mücadele ve bu güzel sonuçtan dolayı, tüm yaşlılarımızı ve onlara destek veren avukatları tebrik ediyoruz. Şimdi sırada, “Yaşanılan ülke prensibi” kapsamında Türkiye’ye gönderilen primsiz nitelikteki ödeneklerde yapılan kısıtlamaların durdurulması bulunuyor. Ümidimiz bu kısıtlamanın bir an önce durdurulmasıdır.

SAMENVATTING NEDERLANDS

Ouderen in Turkije krijgen weer MKOB

De koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen, die AOW’ers in Turkije sinds 1 juni 2011 niet meer ontvangen, wordt hersteld en met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald. Dat staat in een brief van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer.

Tegen de korting van de koopkrachttegemoetkoming hebben vele honderden ouderen bezwaar aangetekend. Dat gebeurde ondermeer na een oproep van het IOT. Van de rechter in Haarlem kregen de gedupeerden gelijk. Vervolgens is ook de Europese Commissie een procedure begonnen bij het Europese Hof tegen Nederland om de korting ongedaan te maken. Daarop heeft de Nederlandse regering nu besloten de MKOB weer uit te gaan betalen.

Met dit prachtige resultaat feliciteren we al de ouderen en hun advocaten, die tegen de korting op de koopkrachttegemoetkoming in het geweer zijn gekomen. Nu is het te hopen dat ook de invoering van het woonlandbeginsel snel ongedaan zal worden gemaakt.

Gerelateerde Artikelen