030-2343625
info@iot.nl

Göçmen yaşlıların gelirlerinde bir azalma daha!

Hollanda Hükümeti’nin İkinci Meclise sunduğu yasa önerisi, özellikle yabancı yaşlıları olumsuz etkileyecek.
Hollanda’daki tüm yaşlılar satın alma gücü telafisi (MKOB) kapsamında ayda 25,12 Euro ek ödenek alıyorlar. Ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bu ödenek kaldırılıyor ve yerine AOW alanlar için gelir destek (inkomensondersteuning) uygulaması öneriliyor. Bu ödeneğin miktarı ise kişinin 65 yaşından önce Hollanda’da kaldığı süreye göre belirlenecek.
Buna göre örneğin Hollanda’da 50 yıl yaşamış bir kişi ayda tam 25,12 Euro gelir destek ödeneği alacak. Ama 65 yaşına girmeden önce örneğin 25 yıl burada yaşamış ise bu miktarın yarısına hak kazanacak.
Gelecek hafta görüşülmeye başlanacak yasa değişikliğini protesto eden IOT, Hollanda İkinci Meclisi Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Daimi Komisyonu üyelerine bugün gönderdiği mektupta, değişiklik önerisinin ağırlıklı olarak yabancıları etkilediğini ifade ederek ayrımcı nitelikli uygulamayı protesto etti.
Büyük çoğunluğu tam emeklilik maaşı alamayan yabancı yaşlılar, Hollanda’nın en dar gelirli kesimini oluşturuyor ve bu nedenle en fazla gelir desteğine ihtiyaç duyan kesimdir. Bunun yanı sıra son yıllarda bu kesimin emeklilik geliri, yapılan çeşitli kısıtlamalar sonucu zaten önemli ölçüde azalmıştı.
Türk ve Fas’lı yaşlılar kuruluşlarıyla birlikte kaleme alınan mektupta, geçtiğimiz yıllarda göçmen emeklilerin gelirlerinde yapılan kısıtlamalar anlatılarak, meclis üyelerinden, son değişiklik önerisine karşı çıkmaları istendi.

Ouderen met AIO opnieuw gepakt

Alle ouderen in Nederland ontvangen maandelijks een koopkrachttegemoetkoming (MKOB) van € 25,12 per maand per persoon. Vanaf 1 januari wordt de MKOB vervangen door een inkomensondersteuning voor AOW’ers. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond voordat men 65 jaar werd. Wie 50 jaar in Nederland heeft gewoond krijgt na 1 januari precies evenveel: € 25,12. Maar wie voor zijn 65-ste slechts 25 jaar in Nederland heeft gewoond, krijgt maar de helft.
In een brief aan de Tweede kamer heeft het IOT fel geprotesteerd tegen deze discriminerende maatregel. De ouderen met een onvolledige AOW vormen de armste groep ouderen in Nederland en hebben dus de meeste behoefte aan inkomensondersteuning. Bovendien is het inkomen van deze groep de afgelopen jaren door verschillende maatregelen al fors verlaagd.

Gerelateerde Artikelen