030-2343625
info@iot.nl

Eğitimde başarı için veli desteği zorunlu

Leerdam Halk Derneği (LHD) tarafından düzenlenen bilgilendirme gününde, çocuklarımızın eğitimdeki başarılarının yükseltilmesi çabaları öne çıktı.
DSDF Federasyonuna bağlı LHD derneği binasında yapılan toplantıya katılan IOT Müdürü Ahmet Azdural, Hollanda’ya göçün 50. yılını değerlendirdi ve sonuçları geçen hafta kamu oyuna açıklanan entegrasyon raporuna değinerek, çocuklarımızın eğitimdeki başarı ortalamalarının diğer göçmen grupların gerisinde kaldığını söyledi. Çocuklarımızın eğitimdeki başarılarının yükseltilebilmesi için velilerin daha duyarlı olmaları ve çocuklarının eğitimleriyle daha yakından ilgilenerek destek olmaları gerektiğini vurgulayan Ahmet Azdural eğitim hakkına sahip çıkılmasını istedi.
Toplantıda bir konuşma yapan DSDF Genel Başkanı Nevzat Cingöz ise, eğitimin önemini vurguladıktan sonra, güncel konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Hollanda Göç Enstitüsü (NMI) Görevlisi Ahmet Alakay, geri dönüş konusunda vatandaşların sorularını yanıtladı.

Nederlandse samenvatting:
De vereniging Halk Derneği heeft een informatiedag gehouden, waarop ondermeer is gesproken over verbetering van het schoolsucces van Turkse leerlingen. Tijdens de vergadering sprak IOT-directeur Ahmet Azdural over de opbrengsten van 50 jaar Turkse migratie naar Nederland. Daarbij wees hij onder meer op de vorige week verschenen Integratiemonitor, waaruit blijkt dat het gemiddelde schoolsucces van Turkse kinderen achterblijft bij dat van andere allochtone groepen. Hij riep ouders op tot meer inspanningen om de prestaties van Turkse kinderen in het onderwijs te verhogen. Tal van mogelijkheden om kinderen beter te begeleiden blijven in Turkse gezinnen naar zijn mening onbenut. Ook spraken op de bijeenkomst de voorzitter van DSDF Nevzat Gingöz en Ahmet Alakay van het NMI, die vragen beantwoordde over remigratie.

Gerelateerde Artikelen