030-2343625
info@iot.nl

Türk gençlerinin eğitim ve gelir durumu diğer gruplara göre daha düşük.

Hollanda’da yaşayan ikinci kuşak Türklerin toplumsal konumu, birinci kuşaktan daha iyi, Hollandalı akranlarından ise daha geri bir düzeyde seyrediyor. Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) açıkladığı 2014 yılı entegrasyon raporuna göre, Türk gençlerinin üçte biri işsiz durumda ve yıllık 18.00 Euro gelir ortalamasıyla, 24 bin Euro kazanan Hollanda’lı gençlerden daha düşük bir gelire sahipler.

Entegrasyon raporunun Türkler açısından dikkat çeken bir diğer konusu ise, Türk çocuklarının eğitimdeki başarı ortalamalarının diğer göçmen grupların gerisinde olması. Türk çocukları temel eğitimin sonunda yapılan Cito seviye belirleme sınavlarında, dil dersinde doğru cevap ortalaması en düşük göçmen grubu oluşturuyor. Dildeki bu mağduriyet eğitimin diğer aşamalarında da etkili oluyor. Araştırma sonuçlarına göre lise ve üniversite hazırlık (HAVO ve VWO) eğitimi takip eden Türk öğrencilerin oranı diğer azınlık gruplarından daha düşük bir düzeyde.
Araştırmada dikkat çeken olumlu bir gelişme ise, Türk öğrenciler arasındaki diplomasız okul terklerinde azalma olması. Bu azalma özellikle kız öğrenciler arasında görülüyor.
2014 entagrasyon raporuna göre, diğer gruplarda olduğu şekilde yüksek eğitimli Türkler arasındaki işsizlik oranı, düşük eğitimlilere göre daha düşük bir düzeyde seyrediyor.

Jaarrapport Integratie 2014

De maatschappelijke positie van de tweede generatie Turkse immigranten is beter dan die van de eerste generatie, maar nog steeds veel slechter dan die van Nederlanders. Een derde van de Turkse jongeren is werkloos. Het gemiddeld jaarinkomen van de tweede generatie Turken (€ 18.400) is veel lager dan dat van jonge Nederlanders (€ 24.000). Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opvallend is dat Turkse leerlingen in het onderwijs lager presteren dan leerlingen uit de andere grote immigrantengroepen. Turkse leerlingen hebben het laagste percentage goed beantwoorde vragen bij taal op de Cito toets. De slechte taalkennis werkt door in latere onderwijscarrière. Turkse leerlingen volgens minder vaak dan leerlingen uit andere bevolkingsgroepen een HAVO of VWO opleiding. Positief is dat het voortijdig schoolverlaten de afgelopen tien jaar is teruggelopen, vooral bij meisjes.
Net als onder andere bevolkingsgroepen is de werkloosheid onder hoogopgeleiden aanzienlijk lager dan onder laagopgeleiden.

Gerelateerde Artikelen