030-2343625
info@iot.nl

Stagnatie daling schooluitval

Aan de daling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters onder Turkse leerlingen is in het cursusjaar 2009/10 een einde gekomen. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (minimaal MBO-2) het onderwijs verlaten. In het cursusjaar 2009/10 gold dat voor 2.275 Turkse leerlingen, iets meer dan in het voorgaande cursusjaar (2.185). Het aantal voortijdig schoolverlaters onder Turkse leerlingen ligt nu op 4,7 procent. Dat is nog steeds lager dan onder andere minderheidsgroepen, maar veel hoger dan onder autochtone leerlingen (2,4%).

Gerelateerde Artikelen