030-2343625
info@iot.nl

IOT okul öncesi eğitim konusunda velileri bilgilendiriyor!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu’na (IOT) üye federasyonlar Hollandaca kısa adı VVE olarak anılan Okul Öncesi Eğitim olanakları konusunda velileri bilgilendirmek amacıyla bir kampanya başlattı. Bu doğrultuda çeşitli şehirlerde küçük çocukları olan veliler için toplantılar düzenlenecek. Toplantılara katılacak federasyon yöneticileri ve eğitim uzmanları, okul öncesi eğitimin önemi ve bu alandaki olanaklar konusunda katılımcıları bilgilendirecekler.

Temel eğitimi tamamlayan Türk çocuklarının ortalama Hollandaca dil seviyesi, 6. sınıf çocuklarının düzeyinde seyrediyor. 2 - 2,5 yıla kadar yükselen bu mağduriyet Türk çocuklarının, beklentileri ve kapasiteleri doğrultusunda bir orta okula gitmesini engelliyor. Bu nedenle çok sayıda öğrencimiz, sahip oldukları zeka ve yetenek düzeyinin altında bir eğitimi takip ederek toplumsal anlamda hak ettikleri başarıyı yakalayamıyor.

Dil mağduriyetini giderebilmek için, çocukların mümkün olan en erken yaşta Hollandaca öğrenmeye başlaması büyük önem taşıyor. Okul öncesi eğitimde (Voorschool) küçük yaştaki çocuklar için özel geliştirilmiş yöntemlerle Hollandaca öğretiliyor. Çocukların erken yaşta Hollandaca ile tanışması, Türkçe öğrenmelerini olumsuz etkilemiyor. Çocukların dil öğrenmelerine ne kadar önem verilirse, dil gelişimleri de o kadar iyi olur.

Okul öncesi eğitim olanakları konusunda yapılacak bilgilendirme toplantılarından yerleri belli olanlar şunlar;

  • 7 Haziran saat 14:00 Debbeshoek 9b, Ulft
  • 12 Haziran saat 18.00 Tidemanstraat 80, Rotterdam
  • 14 Haziran saat 14:00 Eksterpad 4, Leiden
  • 15 Haziran saat 13.30 Bennekelstraat 131, Eindhoven

Bijeenkomsten federaties over VVE

De bij het IOT aangesloten federaties zijn een campagne begonnen om ouders voor te lichten over de voordelen van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op verschillende plaatsen in het land worden bijeenkomsten gehouden met ouders van jonge kinderen. Bestuursleden van de federaties en deskundigen zullen daar met de ouders van gedachten wisselen. Voor een overzicht van de eerste bijeenkomsten zie hierboven.

Aan het einde van de basisschool beheersen Turkse leerlingen gemiddeld de Nederlandse taal even goed als autochtone leerlingen in groep zes. Die achterstand van twee à twee en een half jaar belemmert hen een middelbare opleiding te volgen die in overeenstemming is met hun capaciteiten. Velen worden daardoor later maatschappelijk minder succesvol dan mogelijk zou zijn.

Om een taalachterstand te voorkomen is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd ook met de Nederlandse taal in aanraking komen. Op de voorschool gebeurt dat met een speciale voor peuters ontwikkelde, verantwoorde didactiek. Eerder met het Nederlands in aanraking komen is niet nadelig voor het leren van de Turkse taal. Integendeel, hoe meer aandacht er wordt geschonken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen, hoe beter het is.

Gerelateerde Artikelen