030-2343625
info@iot.nl

Ouders doe(n) mee!

De samenwerkingsverbanden van minderheden organisaties hebben een Manifest uitgebracht waarin zij allochtone ouders oproepen actiever te worden in het schoolleven en de begeleiding van hun kinderen. Het eerste exemplaar van het manifest is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

In haar dankwoord benadrukte de staatssecretaris de eigen verantwoordelijkheid van oiuders in het het Nederlandse onderwijsstelsel. Zij vroeg alle betrokken partijen om gezamenlijk op te treden om de ouderparticipatie te versterken.

Voorts ging de staatssecretaris in op het belang van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Er zijn extra middelen vrijgemaakt om er voor te zorgen dat alle kinderen met een taalachterstand middels VVE een steuntje in de rug krijgen aan het begin van hun schoolloopbaan.

Gerelateerde Artikelen