030-2343625
info@iot.nl

Yabancı Veliler Eğitim Platformu Yeni Üyeler Arıyor

Eğitimde öğrencinin başarısında, “okul-veli-öğrenci” ilişkilerinin düzenli ve dengeli bir şekilde seyretmesi kesin olarak etkili olmaktadır. Bugüne kadar araştırmaların ve yapılan gözlemlerin ortaya çıkardığı bir gerçek var; Batılı olmayan ülkelerden gelen yabancı kökenli öğrenciler açısından, bu üçlü ilişki, düzgün ve düzenli olarak yapılamamaktadır.

Dolayısıyla öğrencini okuldaki başarısına bu ilişkinin düzenli olmaması olumsuz yansımaktadır. Bunun yapılabilmesi yabancı kökenli öğrenci velilerinin okul ile ilişkilerinin daha sıklaştırılması bir anlamda eğitime katılması ile mümkündür. Deneyimler gösteriyor ki, az sayıda yabancı veli okul ile ilişkilerini düzenli yürütüyor. Velinin okul ile ilişkilerinin olmaması, öğrencinin öğrenme ve başarı şevkini kırıyor. Doğal olarak eğitimde başarılı olamayan bir öğrencinin daha sonra atılacağı yaşamda iş bulma şansı da az almaktadır.

İşte bu temel görüşten hareketle yabancı kökenli velileri eğitimin içine daha çok çekebilmek, okul ile ilişkilerini sıklaştırabilmek amacıyla, Yabancı Veliler Eğitim Platformu (Platform Allochtone Ouders en Onderwijs) adı altında bir proje başlatıldı. Bu projenin içinde Türkler için Danışma Kurulu (IOT) da yer alıyor. Tek amaç, velileri de eğitim ortamına çekerek çocuklarının eğitimdeki başarı şansını yükseltebilmek. Platform bu noktada velilerin neler yapabileceğini onlara anlatmak istiyor. Veliler yerel düzeyde çalışmalar yapan bu platformlarda yer alarak kendilerini olası çalışmalar konusunda bilgilendirebiliyor ve bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebiliyor.

Platform’un oluşumunda FORUM Kurumu öncelik aldı. FORUM, ülkesel dört büyük veliler kuruluşuyla (VOO, NKO, LOBO ve Ouders en CO) işbirliği içinde bu girişimi başlattı ve velileri bu konuda teşvik etmeyi çalışma programı olarak önüne koydu. IOT’nin de içinde olduğu ülkesel danışma organları da bu projenin içinde bulunuyor ve velilere ulaşmada yardımcı oluyorlar.

Platform, başta IOT olmak üzere, danışma organlarının amaç grubunu oluşturan vatandaşlardan, adı geçen çalışmalarını yaşama geçirecek uygulamaların içinde yer alacak, etkinliklere aktif ya da pasif olarak katılacak velilere ulaşmak istiyor. Bu bağlamda Platform 30 ayrı belediyede yerel düzeyde örgütlendi. Bu yerel örgütlenmelerin yönetim ve çalışmaları velilerin kendi elinde. Onların çabaları ve girişimleriyle çalışmalar yürütülüyor. Kendi çocukları için bu veliler çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu yerel platformların daha güçlü olabilmesi için bulundukları belediyelerde daha çok velilerin desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Bulunduğunuz bölgede isterseniz siz de bu çalışmalara katılabilirsiniz. Gerçekten de bu yerel platform kuruluşlarının daha güçlü, daha çok sesini duyurabilmesi, okul ile ilişkilerde daha etkili olabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle sizleri velileri yerel platformlar çalışmaları içinde görmek istiyor.

Bilgi almak, çalışmalar konusunda aydınlanmak veya destek vermek isteyen veliler, www.paoo.nl web sayfasından yararlanabilirler bulundukları bölgelerdeki yerel Platform kuruluşlarına ulaşabilmek için.
Ya da mail adresiyle yazışabilirler yine bilgi için; paoo@forum.nl

Platformlar hakkında bilgi ya da ulaşmak için bir diğer olanak da LOM bünyesinde bu çalışmaları yürüten proje görevlisiyle temasa geçilebilir:
Mohamed Bouyanzari
Tel: 06–54301331

Gerelateerde Artikelen