030-2343625
info@iot.nl

Conferentie ouderparticipatie 1 december 2007

Op 1 december 2007 organiseerde het IOT in samenwerking met het Platform Allochtone Ouders een conferentie in Wageningen met het doel de ouderparticipatie van Turkse ouders in het onderwijs te vergroten. 

Tijdens de conferentie spraken zo'n 100 actieve Turkse ouders met vertegenwoordigers van het IOT over de vraag hoe de ouderparticipatie van Turkse ouders bevorderd kan worden, om zo de leerprestaties van Turkse kinderen te verbeteren.

De directeur van het IOT, Ahmet Azdural, deelde mee dat het IOT er in 2008 voor pleit dat alle ouders bij inschrijving van hun kind op de basisschool een cursus ouderparticipatie aangeboden wordt. Tevens deed hij een oproep aan alle Turkse ouders om te participeren in het Nederlandse onderwijssysteeem.

Ideeën die naar voren kwamen tijdens de workshops zijn:

  • Niet alleen vrijwilligers, maar ook betaalde krachten inzetten voor de activering van Turkse ouders
  • Ouders op het moment van inschrijving van hun kind op de basisschool een intentieverklaring voor ouderparticipatie laten ondertekenen
  • Kinderopvang zodat ouders tijd kunnen vrijmaken voor participatie in het onderwijs
  • Verplichting van voorschoolse educatie voor kinderen van 2 t/m 4 jaar
  • Een leerlingbegeleider die een schakel vormt tussen de school, het kind en de ouder
  • Zelfontwikkeling van ouders, zodat zij kunnen participeren in het Nederlandse onderwijssysteem
  • Aandacht voor ouderparticipatie in de moskee, in het bijzonder in de hutbe's op vrijdagmiddagen

Gerelateerde Artikelen