030-2343625
info@iot.nl

Anne ve babalar en iyi bildikleri dilde çocuklarıyla konuşmalılar!

IOT, VOO ile birlikte velilerin çocukların dil gelişimini desteklemeleri amacıyla bir rehber kitapçık hazırladı.

 

IOT en VOO presenteren handreiking over meertaligheid en ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

 

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (IOT) Kamu Okulları Derneği (VOO) ile birlikte hazırladığı (handreiking) kitapçık, geçen hafta Den Haag Parlamento Basın Merkezinde düzenlenen bir toplantıda, VVD Eğitim Politikaları Sözcüsü Judith Tielen’e sunuldu.

Çalışma kapsamında dil bilimcilerin katkılarıyla geliştirilen özel semineri takip eden eğitmenler, Hollanda genelinde düzenledikleri toplantılarda çocukların dil gelişimini nasıl destekleyebilecekleri konusunda anne ve babaları bilgilendirdiler. Araştırmalara göre, Türk öğrencilerin eğitimdeki ortalama başarı düzeyi diğer benzer göçmen grupların gerisinde seyrediyor. Eğitim uzmanları, bunun çocukların dil gelişimindeki yetersizlikten kaynaklandığı görüşündeler. Veliler genellikle çocuklarının ana dilini konuşmalarını önemli buluyor. Ana dili konuşmak, Hollandaca öğrenmeye engel değil, tam tersine iyi iletişim kurabilen çocukların dil gelişimi, dolayısı ile genel gelişimleri daha sağlıklı oluyor. Toplantılarda,  farklı dilleri konuşabilmenin çocuklar için bir zenginlik olduğu ancak bunun kendiliğinden gelişen bir süreç olmadığı, okul ve velilerin desteklerine gereksinim olduğu anlatıldı.

Velilerle yapılan toplantılarda, farklı dilleri konuşabilmenin önemi vurgulanarak, çocuklara nasıl destek olabilecekleri anlatıldı. Bu kapsamda toplantılarda öne çıkan öneriler ve uzmanların görüşlerini içeren bir rehber kitapçık hazırlandı. Çocuklarla çok erken yaşlardan itibaren iyi iletişim kurmanın gerektiğini savunan dil bilimcileri,  iki konuyu önemle tavsiye ediyorlar. Çocuklarınızla en iyi bildiğiniz dilde mümkün olduğunca sık ve çok konuşun. Diğer nokta ise, çocuklarınızı küçük yaşlardan itibaren Hollandaca ile tanıştırın. Çocukların dil gelişimi konusunda okul yönetimi ve öğretmenlerle konuşarak konuya dikkat çekilmesi de büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, eğitim kurumlarının çocukların birden fazla dil konuştuğu gerçekliğini kabul etmelerinin, dil gelişiminin yanı sıra çocukların özgüven ve kimlik gelişimini de olumlu etkileyeceğini savunuyorlar. Kitapçığı tanıtım toplantısına katılan siyasi parti temsilcileri de, konuyu önemsediklerini ve yakından takip edeceklerini belirttiler. 

IOT’nin bir yılda tamamladığı proje kapsamında 24 eğitmenin,  Holllanda’nın 25 şehrinde düzenlediği 144 toplantıya 850 veli katıldı.

 

IOT en VOO presenteren handreiking over meertaligheid en ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Donderdag 21 november presenteren het Inspraakorgaan Turken (IOT) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in Nieuwspoort de resultaten van het pilotproject ‘Ouderbetrokkenheid en taalverwerving’. Turks-Nederlandse ouders ontvingen een training ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt hierbij was dat meertaligheid van meerwaarde kan zijn, mits voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van beide talen en ouders en school elkaar ondersteunen. Naar aanleiding van dit project is een handreiking opgesteld voor scholen, gemeenten en migrantenorganisaties, waarin wordt beschreven hoe ouders kunnen worden getraind om hun kinderen effectief te ondersteunen bij hun taalontwikkeling.

Een achterstand in de Nederlandse taal blijkt een belangrijke rol te spelen bij achterblijvende schoolresultaten van Turks-Nederlandse kinderen. Veel kinderen groeien tweetalig op, maar sinds de afschaffing van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen zien scholen het vaak niet meer als hun taak iets met de thuistalen te doen. Veel ouders vinden het wel belangrijk dat hun kinderen de thuistaal (leren) spreken, maar beginnen hier soms uit schuldgevoel niet over. Het gevolg is dat ouders en scholen niet communiceren over een zaak waarover ze bij uitstek met elkaar in gesprek zouden moeten gaan: de taalontwikkeling van kinderen.’

Het van jongs af aan stimuleren van de taalontwikkeling in de thuistaal helpt kinderen van Turks-Nederlandse ouders om eenmaal op school het Nederlands eerder volwaardig te beheersen. De training bood ouders handvatten om een taalstimulerende rol te vervullen. De belangrijkste lessen die hun daarin werden meegegeven waren:  1) Spreek de taal die je het beste beheerst; zo vaak en veel mogelijk 2) Breng je kind vroeg en veel in contact met het Nederlands. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de samenwerking, afstemming en communicatie met de school.

Het erkennen en benutten van meertaligheid komt niet alleen de taalontwikkeling ten goede, maar betekent ook erkenning van ieders achtergrond en identiteit. Dit vergroot het zelfvertrouwen en leert kinderen ook kennis te maken en om te gaan met verschillende talen en culturen.

Gerelateerde Artikelen