030-2343625
info@iot.nl

STK’lar sorunların çözümüne yönelik iş birliği yapacaklar.

Hollanda’da Türkler Için Danışma Kurulu’nun (IOT) daveti üzerine Cuma günü Rotterdam’da bir araya gelen Türk STK (sivil toplum kuruluşları) temsilcileri, artan sorunların iş birliğini zorunlu hale getirdiği konusunda görüş birliğine vardılar.

IOT Başkanı Zeki Baran, toplantıyı açış konuşmasında, Hollanda’da yaşadığımız göçmen ve islam karşıtı anlayışın toplumsal grupları birbirinden ayrıştırdığını, ayrımcılığın günlük yaşamın her alanında neredeyse normal hale geldiğini belirtti. Hollanda Parlamentosunun 2016 yılında aldığı bir kararla hükümetten, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla gorüşülmemesini istediğini hatırlatan Baran, ayrımcılık, özellikle gençler arasında işsizlik, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, ana dilde eğitim hakkı ve yaşlıların maruz kaldığı gelir ve bakım sorunlarının çözümüne yönelik ivedilikle çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Bu amaçla en kısa zamanda entegrasyondan sorumlu bakan ve siyasi partilerin İkinci Meclis Entegrasyon Politikaları Sözcüleriyle görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, önce sorunların bir analizinin yapılması gerektiğini ve buradan hareketle öncelikler belirlenerek, siyasilerle görüşmelerin bu temelde yapılmasını kararlaştırdılar.

IOT’nin daha önce STK’lar ve uzmanlarla birlikte hazırladığı “Gelecek Gündemi” başlığı altında derlenen sorunların katılımcı kuruluşların görüşleriyle geliştirilmesi ve buradan belirlenecek öncelikli konuların, ilgili bakan ve milletvekilleriyle yapılacak görüşmelerde temel alınması benimsendi. Toplantıya katılan STK temsilcileri yapılacak çalışmaları yürütmek üzere 6 kişilik bir komisyon kurulmasını kararlaştırdılar.

 

Toplantıya, IOT’nin yanısıra, Hotiad, Edelstaal Şirketler Grubu, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, Hollanda Türk Federasyon, Hollanda Kayserililer Vakfı, , Avrupa Sivaslılar Birliği gibi kuruluşların başkan ve temsilcileri katıldı. Hollanda’daki sorunlarımızın çözümüne yönelik birlikte çalışma konusunda, kuvvetli bir irade olduğunu gördüklerini belirten katılımcılar, tartışmaların düzeyli ve verimli geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bunun bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirten IOT Başkanı Zeki Baran ise,  hedeflerinin zamanla diğer toplumsal kesimlerin de katılımıyla daha geniş bir güç birliği oluşturulması olduğunu belirterek, katkılarndan dolayı STK temsilcilerine teşekkür etti.

Gerelateerde Artikelen