030-2343625
info@iot.nl

Yurtdışında yaşayan Türk gençleri zorunlu askerlikten muaf olmalı!

IOT, TBMM Başkanına gönderdiği mektupla,  dövizli askerlik bedelinin yükseltilmesine karşı çıkarak, yurtdışındaki gençlerin zorunlu askerlikten muaf tutulmalarını istedi. IOT. 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

 

Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop,

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni bir askerlik sistemi geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptığını ve bu konuyla ilgili yasa tasarısının bu ay içerisinde TBMM’ye sunulacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu yasa tasarısı aynı zamanda yurtdışında ikamet eden ve döviz ile askerlik yapmak zorunda olan Türk gençlerini de kapsamaktadır. Tasarının gerçekleşmesi, yurtdışında yaşayan gençlerimiz için mevcut durumun kısa bir zamanda üçüncü kez değişmesi anlamına gelecektir. Yapılmak istenen değişiklikle, bir süre önce 2 bin Euro’ya indirilen dövizle askerlik bedelinin, yeniden 5000 Euro’nun üzerine çıkarılması öngörülmektedir.

Bilindiği üzere, Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlerimiz, günlük yaşamın her alanında başta ayrımcılık, göçmen ve islam karşıtlığı olmak üzere ciddi toplumsal sorunlarla mücadele etmektedirler. Yaşadıkları ülkelerde askerlik mecburiyeti olmayan akranlarıyla da yarışmak zorunda kalan gençlerimiz, bedel miktarının yükseltilmesiyle bir kez daha mağdur duruma düşeceklerdir.

Bedel miktarının yükselmesi, yoğun işsizlik sonucu dar bir gelirle yaşamak zorunda olan gençler ve özellikle de birden fazla erkek çocuğu olan aileler için ciddi maddi sorunlara yol açacaktır. Bu kadar ağır yükün altında bunalan gençlerimiz arasında, T.C. vatandaşlığından çıkma tercihi ağırlık kazanmakta ve bu da her kesim açısından önemli bir kayıp anlamına gelmektedir.

Bu nedenlerle yurtdışında ikamet eden Türk gençlerinin askerlik yükümlülüğünden tamamen muaf tutulmasını veya en azından bugünkü dövizli bedel miktarının değiştirilmeyerek aynı kalmasını talep ediyoruz. Bu aynı zamanda yurtdışında yaşayan Türk gençlerinin Türkiye ile sevgiye dayalı bağlarının güçlenmesini sağlayacaktır.

TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin bu durumu göz önünde tutarak uygun bir karar almasını istiyoruz.

Saygı değer TBMM Başkanı, endişelerimizi meclisinizde grubu bulunan tüm grup başkanlarına ileteceğinizi ümit ediyor, döviz ile askerlik bedelini en azından şu anki seviyede tutarak, yurtdışında yaşayan gençlerimizin hem kayıp edilmesinin önüne geçilmesini hem de  hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaşmasına katkı sağlayacağınızdan kuşkumuz yoktur.

Saygılarımızla,

Zeki Baran

IOT Başkanı

Gerelateerde Artikelen