030-2343625
info@iot.nl

Organisaties roepen op tot aanpassing van overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomst

PERSBERICHT

 

Organisaties uit het voormalig Landelijk Overleg Minderheden roepen op tot

aanpassing van overheidscommunicatie over criminaliteit en herkomst!

Vandaag hebben organisaties Ocan, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) verschillende kabinetsleden per brief opgeroepen om te heroverwegen hoe vanuit de overheid wordt gecommuniceerd over criminaliteit en herkomstland. Sinds de jaren negentig worden tal van overheidspublicaties gepubliceerd waarin verdachtencijfers worden gepresenteerd, ingedeeld naar een selectie van herkomstlanden. Als één van je ouders in een bepaald land is geboren dan wordt je als aparte groep in criminaliteitscijfers uitgesplitst. In een enkele publicatie zijn ook groepen uitgesplitst op basis van het geboorteland van grootouders.

 

John Leerdam, Voorzitter van Stichting Ocan:

“Sinds meer dan twintig jaar presenteren overheidsorganisaties in allerlei publicaties

criminaliteitscijfers uitgesplitst naar herkomstland. Maar wat is daarvan de toegevoegde

waarde? Dat blijft nog altijd vaag! Overheidsonderzoek over criminaliteit gaat over het

blootleggen van achterliggende factoren, zoals economische positie, opleidingsniveau of

opvoeding. Dan zijn die uitsplitsingen naar herkomst niet nodig. Het kan bijna niet anders

dan dat dit soort communicatie schadelijk is geweest voor Caribische-Nederlanders,

bijvoorbeeld voor de positie op de arbeidsmarkt. Het is daarom tijd om ons hierover uit te

spreken in een samenleving die inclusie voorstaat. Vooral met het oog op gelijke kansen

voor onze opgroeiende jeugd vinden wij dat herkomst er niet telkens moet worden

bijgehaald als wordt gepraat over criminaliteit.”

 

De drie organisaties stellen een aantal concrete stappen voor. Onder meer vragen de drie

organisaties om een duidelijke en complete afweging, in het geval de verantwoordelijke

kabinetsleden en overheidsbestuurders willen doorgaan met de betreffende communicatie.

Bouchaib Saadane, voorzitter van SMN:

“Enkele jaren geleden zijn de termen allochtoon en autochtoon in de ban gedaan,

onderbouwd met uitgebreid overheidsonderzoek. Eén van de argumenten toen was:

negatieve effecten op beeldvorming. Zonder veel uitleg worden bij verdachtencijfers nog

steeds uitgesplitst naar herkomstland. Hoe ziet die afweging er dan precies uit? En moet

je dan niet wat meer weten over de vraag hoe dit soort cijfers door burgers worden

opgevat?”

 

In de afgelopen twintig jaar is er vanuit de overheid geen afweging geweest over

voortzetting van de herkomstuitsplitsingen in criminaliteitscijfers en is ook geen onderzoek

gedaan naar de versterkende rol van overheidscommunicatie op negatieve beeldvorming.

Bij een dergelijke afweging zou ook aandacht moeten worden geschonken aan de kritiek

van ECRI, de European Commission against Racism and Intolerance, aldus de drie

organisaties. ECRI benadrukte zowel in 2007 en 2013 dat Nederland een norm

overschrijdt met de herkomstuitsplitsingen in verdachtencijfers.

Als overheden in de toekomst doorgaan met de herkomstuitsplitsingen in verdachtencijfers

dan zouden in ieder geval groepen met dezelfde sociaal-economische kenmerken met

elkaar vergeleken moeten worden, aldus Ocan, IOT en SMN. Veruit het merendeel van de

huidige publicaties waarin wordt gesproken over verdachtencijfers en herkomst voldoet

niet aan die voorwaarde.

In de publicaties die dan overblijven zouden vervolgens flinke vorderingen gemaakt

moeten worden, aldus de drie organisaties. Zij roepen de overheid op om meer data te

verzamelen waarmee verschillende herkomstgroepen beter vergelijkbaar kunnen worden

gemaakt. Daarnaast roepen zij op om meer werk te maken van onderzoek naar

bijvoorbeeld etnisch profileren, de invloed van (vrienden-)netwerken en naar de invloed

van dagelijkse negatieve bejegeningen over afkomst.

 

Zeki Baran, voorzitter IOT:

“Onderzoek naar factoren die correleren met criminaliteit hoeft helemaal niet te beginnen

met de vraag waarom er verschillen zijn tussen verschillende herkomstgroepen. Als je die

vraag weglaat kun je nog steeds precies dezelfde kennis opdoen over criminogene

factoren. Het uitgangspunt moet zijn dat criminogene factoren kenmerken zijn die over de

hele wereld voorkomen, bij welke herkomstgroep dan ook. Een duidelijke uitzondering

hierop is selectiviteit bij politieaanhoudingen. Wij juichen het dan ook toe als dit soort

selectiviteit meer aandacht verdient in analyses over criminaliteit”.

 

 

Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Stichting Ocan

Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland

8 april 2019

Gerelateerde Artikelen