030-2343625
info@iot.nl

IOT’nin Yeni Başkanı Zeki Baran!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (IOT) 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Yönetim Kurulu toplantısında Zeki Baran (54) oy birliğiyle IOT Başkanlığına seçildi.

Zeki Baran is de nieuwe voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT)

Daha önce Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu adına IOT Yönetim Kurulu’n da bir süre görev yapan Zeki Baran, Hollanda’da aktif siyasetin içinde yer almış ve bir süre DSDF Federasyonu Başkanlığı da yapmıştı. Halen Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Başkanı da olan Zeki Baran, aynı zamanda bir girişimci ve danışmanlık bürosu sahibi.

Seçildikten sonra üyelere teşekkür eden Zeki Baran,  33 yıldır hak mücadelesi veren IOT’nin devletten sübvansiyon almadan 4. yılını tamamladığını belirterek, Hollanda’daki sorunlarımızın çözümüne yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve önümüzdeki dönemde geniş toplum kesimlerine ulaşmak amacıyla daha fazla çaba harcayacaklarını söyledi.

 

30 Kasım 2018 tarihinde yapılan seçimlerden sonra IOT Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu;

Zeki Baran                  Başkan

İzem Atmaca              Başkan Yardımcısı

Sefa Aydoğan              Sekreter

Oktay Ünlü                  İkinci Sekreter

Düzgün Kayak             Sayman

 

Zeki Baran is de nieuwe voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT)

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 november is Zeki Baran (54) met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van het IOT. Zeki Baran, die lid is van het bestuur op voordracht van de Democratische Federatie van Sociale Verenigingen (DSDF) heeft actief deelgenomen aan het politieke leven in Nederland, onder meer als lid van de Gemeenteraad van Rotterdam namens de PvdA. Ook is hij voorzitter geweest van DSDF en is hij nog steeds voorzitter is van de Nederlandse federatie van immigranten uit Yozgat. Zeki Baran is werkzaam voor zijn eigen adviesbureau.
Na zijn verkiezing bedankte Zeki Baran zijn medebestuursleden voor het in hem gestelde vertrouwen. Daarbij memoreerde hij dat het IOT al 33 jaar opkomt voor de rechten van Turkse immigranten. De laatste vier jaar gebeurt dat zonder structurele subsidie van de rijksoverheid.

Na de bestuursverkiezing van 30 november is het dagelijks bestuur van het IOT als volg samengesteld:
Zeki Baran, voorzitter
İzem Atmaca, vicevoorzitter
Sefa Aydoğan, secretaris
Oktay Ünlü, tweede secretaris
Düzgün Kayak, penningmeester

Gerelateerde Artikelen