030-2343625
info@iot.nl

Yaşlı Yakınlarına Bakanlar Günü, de Dag van de Mantelzorg

Arasında IOT'nin de bulunduğu çok sayıda kuruluş, 10 Kasım Yaşlı Yakınlarına Bakanlar Günü nedeniyle, bu kesimin düşük gelir durumuna dikkat çekmek amacıyla, siyasi partilerin, konuyla ilgili İkinci Meclis sözcülerine bir mektup gönderdi.


 

Geachte heer Van Kent,

Morgen, zaterdag 10 november, is het de Dag van de Mantelzorg. NOOM, KBO-PCOB, Mezzo, IOT, SMN en LCR willen aan de vooravond daarvan graag uw aandacht vragen voor de kostendelersnorm.

Toen besloten werd de kostendelersnorm – ook bekend als de mantelzorgboete – niet in te voeren voor AOW’ers, was dat voor velen van hen een hele opluchting. Bij je kinderen wonen omdat zij mantelzorg verlenen zou toch niet financieel bestraft worden. Maar dat geldt niet voor álle AOW-gerechtigden. Voor mensen met een onvolledige AOW is de kostendelersnorm namelijk al jaren een harde realiteit. Dat staat haaks op enkele breed gedragen maatschappelijke waarden, zoals naar elkaar omkijken, solidariteit en liefdevolle zorg. NOOM, KBO-PCOB, Mezzo, LCR, SMN en IOT willen daarom dat de kostendelersnorm ook voor deze groep AOW’ers wordt afgeschaft.


De AIO-aanvulling

De kostendelersnorm is op 1 januari 2015 ingevoerd vanuit de gedachte dat mensen die samen een huishouden delen ook relatief minder kosten hebben en daarom minder inkomensondersteuning nodig zouden hebben. Aanvankelijk zou deze kostendelersnorm ook onderdeel worden van de AOW. Dat gebeurde na veel maatschappelijke verzet, ook vanuit onze organisaties, niet.

 

Maar senioren met een onvolledige AOW die voor hun (minimum)inkomen deels afhankelijk zijn van de bijstand via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), hebben wél te maken met de kostendelersnorm. Als juist deze groep – zo’n 50.000 mensen in totaal - gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm toe te passen, dan is dat zeer schrijnend.

 

De maatschappelijke én financiële voordelen van mantelzorg

Daarnaast is het ten zeerste de vraag of de kostenbesparing die de overheid met de kostendelersnorm denkt te behalen wel gehaald wordt. Zaken als hogere zorgkosten, het beroep op de huurtoeslag doordat mensen zelfstandig blijven wonen worden niet meegenomen in de begrotingscijfers. Wij kennen concrete voorbeelden van mantelzorgers die doelbewust niet samen gaan wonen vanwege de kostendelersnorm.

Evenzo belangrijk zijn de voordelen van mantelzorg die weliswaar niet uit te drukken zijn in geld zoals naar elkaar omzien, solidariteit en liefdevolle zorg, maar wel bijzonder waardevol zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met een onvolledige AOW, maar ook voor andere groepen uitkeringsgerechtigden die te maken hebben met de kostendelersnorm.

 

Oproep

Waarom nog een keer deze dringende oproep? De kostendelersnorm in stand houden staat haaks op 2 van de 3 pijlers van het huidige kabinetsbeleid dat minister Hugo de Jonge met het Pact voor de Ouderenzorg voorstaat: langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.
NOOM, KBO-PCOB, Mezzo, LCR, SMN en IOT roepen daarom op de kostendelersnorm voor álle AOW’ers af te schaffen. Zorgen voor elkaar moet ook voor deze groep kwetsbare senioren niet langer bestraft worden.

 

Ons volledige nieuwsbericht kunt u vinden op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/schaf-mantelzorgboete-af-voor-alle-aowers/

Alvast heel hartelijk dank voor uw aandacht!

 

Met vriendelijke groet namens de samenwerkende organisaties,

 

Manon Vanderkaa,

Directeur KBO-PCOB

 

Gerelateerde Artikelen