030-2343625
info@iot.nl

Danıştay SVB’nin Türkiye’de mal varlığına ilişkin araştırma yapabileceğine karar verdi.

Karara göre, Sosyal Sigortalar Bankası (SVB) asgari ödenekle geçinenlerin Türkiye’deki mal varlığını araştırabilecek.

SVB mag onderzoek naar vermogen doen in Turkije

Yardım ödeneği IAOW, ek ödenek ve asgari geçim yardım (bijstandsuitkering) alan 4 kişinin davasına bakan Danıştay, ödeneklerin durdurulmasını ve daha önce aldıkları ödenekleri de geri ödemelerini kararlaştırdı.

 

Mağdurların avukatları, mal varlığına ilişkin araştırmanın Türkiye’de özel hayatı koruma altına alan yasaya aykırı olduğunu ve araştırma için Türk Devletinden izin alınmadığını savunuyorlardı. Danıştay ise kararında, söz konusu yardım ödeneklerinin Hollanda yasaları uyarınca verildiğini ve Sosyal Sigortalar Bankası’nın araştırması kapsamında bilgi edinme biçiminin yasalara aykırı olmadığına hükmetti.

 

Yasaya göre, Asgari Geçim Yardım Ödeneği (bijstandsuitkering) veya ek ödenekle (AIO) geçinen ve yalnız yaşayan bir kişi 6020 Euro, birlikte yaşayanlar ise 12.040 Euro’nun üzerindeki mal varlığını öncelikle harcamak zorunda. Daha önce görülen benzer bir davada yargıç, belediye ve SVB’nin ödenekle geçinenlere ilişkin mal varlığı araştırmasını, ayrımcı bir uygulama olacağı gerekçesiyle sadece Türklere yönelik yapılamayacağına, ama kura yöntemiyle tüm ödenek alanları araştırabileceğine karar vermişti.

Yardım ödeneği alanların mal varlığı hakkında belediyeye bilgi ulaşırsa her zaman araştırma yapılıyor.

 

Gelecekte örneğin düşük emeklilik maaşı (AOW) olan ve dolayısıyla ek ödenekle geçinmek zorunda kalacakların önceden durumlarını değerlendirmelerinde fayda var. Bu kapsamda örneğin bir kere olmak üzere çocuklara en fazla 25.731 Euro veya yıllık en fazla 5.363 Euro  bağışlanabilir. Bu tür olanaklardan yararlanmak isteyenlerin vergi uzmanı gibi bir finans danışmanına başvurmalarında fayda var.

 

5 yıldır davayı yürüten Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse, karardan üzüntü duyduklarını ve davayı Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını bildirdi.

 

 

SVB mag onderzoek naar vermogen doen in Turkije

De Sociale Verzekeringsbank mag onderzoeken of bijstandsgerechtigden onroerend goed hebben in Turkije. Tot die uitspraak kwam op 1 oktober de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een viertal zaken van mensen met een IAOW, een AIO of een bijstandsuitkering. De uitkering van de gedupeerden wordt stopgezet en zij moeten wat zij eerder ontvangen hebben terugbetalen.

 

Door de advocaten van de gedupeerden was aangevoerd dat het onderzoek naar vermogen in Turkije niet overeenkomstig het Turks (privacy)recht was gedaan en dat voor het onderzoek geen toestemming was verkregen van de Turkse overheid. De CRvB heeft geoordeeld dat uitkeringen worden verstrekt volgens Nederlands recht en dat de Sociale Verzekeringsbank niet onrechtmatig heeft gehandeld bij het verzamelen van bewijs.

 

Wie een bijstandsuitkering (of AIO) ontvangt mag niet meer vermogen hebben dan €  6.020 voor een alleenstaande of € 12.040 voor een gezamenlijke huishouding. Is het vermogen groter, dan moet men dat tot die grens eerst ‘opeten’. Eerder is door de rechter geoordeeld dat gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank niet alléén in Turkije onderzoek mogen laten doen naar vermogens van bijstandsgerechtigden. Dan is er sprake van discriminatie. Wanneer (steekproefsgewijs) alle bijstandsgerechtigden worden onderzocht, mag dat wel. Als gemeenten (anonieme) informatie ontvangen over vermogens van bijstandsgerechtigden, wordt altijd onderzoek gedaan.

 

Wie in de toekomst (bijvoorbeeld vanwege een AOW-gat) verwacht in een situatie te geraken dat hij of zij geen recht heeft op een AIO-uitkering vanwege onroerend goed, doet er goed aan zich op zijn situatie te bezinnen. Van belang daarbij is bijvoorbeeld dat men eenmalig maximaal € 25.731 en jaarlijks maximaal € 5.363 belastingvrij aan kinderen mag schenken. Indien u van dergelijke mogelijkheden gebruik maakt, raadpleeg dan altijd een financieel adviseur, zoals een belastingconsulent.

Gerelateerde Artikelen