030-2343625
info@iot.nl

Düşük emeklilik maaşı olanlar için ekstra kaynak yeni bir fırsat (mı?)

Hükümet 2017 bütçesinde tam emeklilik maaşı almayan yaşlılar arasındaki yoksullukla mücadele amacıyla 7,5 milyon Euro kaynak ayırdı.

Geçim sıkıntısı çeken ve zor durumda olan emeklililerin bu paradan yararlanıp yararlanamayacakları ise henüz net değil. Geçim sıkıntısı çeken düşük maaşlı emekililerin bu kaynaktan yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

 

Bilindiği üzere 2015 yılından itibaren masrafların paylaşımı (kostendelersnorm) ilkesi yürürlükte bulunuyor. Birden fazla ödenek alan yetişkinin aynı hanede birlikte yaşaması durumunda, ödeneklerinde kesinti yapılıyor. Bu uygulama AOW alanlar için geçerli değil. Ama düşük emeklilik maaşı nedeniyle ek ödenekle (AIO) geçinen emeklilerden ise kesinti yapılıyor. Bu haksızlık konusunda daha önce İnsan Hakları Kolejine (het College voor de Rechten van de Mens) yaptığımız başvurudan olumlu bir sonuç alamamıştık. Buna rağmen Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Klijnsma ek (AIO) ödenekle geçinmek zorunda olan emekliler için ekstra kaynak ayırdı.

 

Ayrılan kaynak büyük değil ve aynı zamanda belediyelerin bu miktarı nasıl değerlendirecekleri de tam belli değil. Sosyal Hizmetler Dairesine yardım için başvuranlar bu haberi (dit bericht ) kaynak gösterebilirler.

 

Devlet Sekreteri ilgili yasanın Birinci Meclis’te görüşülmesi sırasında gelen eleştiriler üzerine, 7,5 milyon Euro’luk bir kaynak ayırma kararı aldı. Birinci Meclis’te, uygulamanın, bireylerin bakıma muhtaç anne ve babalarıyla aynı evde yaşamasını olanaksız hale getireceği ifade edilmişti. Burada önemli olan, belediyelerin bu amaçla ayrılan ekstra kaynağı, ne ölçüde bakıma muhtaç (mantelzorg) emekliler için kullanacağıdır. Bu kapsamda belediyeye yardım için başvuranların bu kaynaktan extra para alıp alamadıklarını IOT’ye ( info@iot.nl )bildirmelerini  rica ediyoruz.

 

 

Toch een oplossing voor ouderen met een AOW-tekort?

 

In de Rijksbegroting voor 2017 is 7,5 miljoen vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede onder ouderen met een AOW-tekort. Is dat een wassen neus of kunnen ouderen werkelijk een beroep doen op dat geld? Wij willen graag weten wat uw ervaringen zijn. Als u denkt voor extra ondersteuning in aanmerking te komen, dient u dan een aanvraag in. 

 

Zoals bekend geldt sinds 2015 de kostendelersnorm. Als meerdere volwassenen in één huis wonen wordt er op de uitkering gekort. Dat geldt niet voor de AOW, maar wel voor de AIO. Het is ons niet gelukt om dit als zijnde discriminerend door de het College voor de Rechten van de Mens te laten veroordelen. Maar de staatssecretaris van SZW heeft dus wel extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding bij ouderen met een AIO.

 

Het gaat om een gering bedrag en het is nog niet duidelijk hoe gemeenten ermee omgaan. U kunt verwijzen naar dit bericht om bij de sociale dienst te laten zien dat de maatregel werkelijk bestaat.

 

De staatssecretaris heeft de 7,5 miljoen vrijgemaakt, omdat er Eerste Kamer kritiek had op de kostendelersnorm. Deze zou het voor kinderen onmogelijk maken hun ouders in huis te namen (mantelzorg). De vraag is evenwel of gemeenten de extra middelen ook inzetten om mantelzorg mogelijk te maken. Wij horen graag (info@iot.nl) of het u lukt om daarvoor extra geld te ontvangen.

 

 

Gerelateerde Artikelen