030-2343625
info@iot.nl

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilim bir an önce sona ermeli!

Hollanda’da faaliyet gösteren Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilim konusunda, Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher ile görüşme yaptılar.

Aynı zamanda Entegrasyon Politikalarından Sorumlu Bakan Asscher’ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmede, Türk sivil toplum kuruluşları hafta sonunda Türk bakanların Hollanda’ya gelişlerinin engellenmesiyle başlayan gerginlikten kaynaklanan kaygılarını dile getirdiler. Hemen herkes, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin bu noktaya tırmanmaması gerektiğini vurgulayarak, tansiyonun bir an önce düşürülmesini istediler. Hollanda’da yaşayan Türklerin yaşanan gerilimde bir taraf olmadığını belirten Türk kuruluşları, kendileri üzerinden politika yapılmaması gerektiğini ve bu olayların Hollanda toplumuyla Türkler arasındaki mesafeyi daha da açmaması gerektiğini vurguladılar.

Sivil toplum kuruluşları, aynı zamanda bir Hollanda vatandaşı olarak, Türkiye’den Hollanda’ya yönelik yapılan ‘Nazi kalıntıları, faşistler’ şeklindeki görüşlere katılmadıklarını belirttiler. Rotterdam ve Amsterdam sokaklarında gelişmeleri protesto amacıyla yapılan eylemlerde şiddet kullanılmasına da karşı olduklarını söylediler.  Toplantıya katılan kuruluşlar kendi tabanlarına yönelik sakin davranma çağrısında bulundular.

Toplantıya IOT ile birlikte şu kuruluşlar katıldı.  TICF, TFN, HTIB, ISN, Milli Görüş Noord, Milli Görüş Zuid, DenNed, PLatform INS, SICN ve VON.

 

 

Er moet snel een einde komen aan de spanning tussen Turkije en Nederland.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties van Turkse Nederlanders en vicepremier Asscher, verantwoordelijk voor integratie, bespraken op diens uitnodigingen op 13 maart over de spanningen tussen Turkije en Nederland. De Turkse organisaties uitten hun bezorgdheid over de spanningen die voortvloeiden uit het tegenhouden van Turkse ministers het afgelopen weekeinde.

Door vrijwel iedereen werd benadrukt dat de spanning tussen de beide landen niet zo hoog had hoeven oplopen en wilde dat er zo spoedig mogelijk naar de-escalatie van het conflict zou worden gestreefd.

Daarbij voerden de vertegenwoordigers van de organisaties aan dat de Turkse gemeenschap in Nederland geen partij is in het conflict en ook niet als speelbal van de conflicterende partijen wenst te worden gebruikt. Zij onderstreepten dat de gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde niet mag leiden tot verbreding van de kloof tussen de Nederlandse en de Turkse gemeenschap.

Als Turkse organisaties verklaarden dat zij zich als Nederlandse staatsburgers niet herkenden in de in Turkije gebezigde kwalificaties over Nederland als ‘Nazi-overblijfsel en fascistisch’. De organisaties veroordeelden het gebruik van geweld in Rotterdam en in de straten van Amsterdam. De organisaties die aan de bijeenkomst deelnamen lieten weten hun achterban tot kalmte te zullen oproepen.

Samen met het IOT werd aan de bijeenkomst werd deelgenomen door de hierna volgende organisaties: TICF, TFN, HTIB, ISN, Milli Görüş Noord, Milli Görüş Zuid, DenNed, PLatform INS, SICN en de VON.

Gerelateerde Artikelen