030-2343625
info@iot.nl

15 Mart’ta sandığa gidelim!

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak genel seçimler, bu ülkenin yanı sıra Türklerin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Amerika ve Avrupa’da esmekte olan yabancı karşıtı aşırı sağcı popülizm rüzgarının Hollanda’yı ne kadar etkilediği bu seçimlerde ortaya çıkacak.

Seçim sonuçları, farklı toplumsal gruplar arasındaki uçurumu büyütecekmi, yoksa değişik kesimler arasında yeni bağların kurulacağı ortak bir geleceğin Hollandasınımı şekillendirecek? İşte bu soruların cevabı 15 Mart tarihinde kısmen sizin kullacağınız oylarla belli olacak.

 

Seçim kampanyalarında bazı partiler, olası koalisyon ortakları konusunda önceden  açıklamalarda bulundular. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu islam karşıtı PVV ile bir hükümette yer almayacağını önceden bildirdi. Bir yönüyle olumlu olan bu gelişme, diğer yandan bir tehlike de içeriyor. Radikal bir partinin zaten hükümette yer almayacağının belli olması, 4-5 partili bir koalisyon seçeneğini güçlendiriyor. Bu da insanları sandığa gitmekten alıkoyabilir. Bu, hükümette yer almayacağı kesin olan PVV gibi partiler açısından bir avantaja dönüşebilir. Trump’un Amerika’da başkan seçilmesi konusunda da, bir çok insan ‘mümkün değil, olamaz’ diye düşünüyordu.

 

Bu nedenle seçim hakkına sahip olan herkesin 15 Mart Çarşamba günü sandığa giderek, demokratik sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi çok önemlidir. Hollanda’da esmekte olan ayrımcı ve dışlayıcı havanın etkisinin azalması için, PVV’nin mümkün olduğunca az oy alması gerekmektedir.

Sadece PVV’nin az oy alması elbette tek amaç değil. Siyasi partilerin seçim programlarına baktığımızda önemli farklılıklar görüyoruz. Bu nedenle partilerin seçim programlarını şu konular açısından değerlendirmekte fayda var.

  • İş piyasasındaki ayrımcılığa ve farklı toplumsal kesimlerin her alanda eşit temsili konusuna partiler nasıl yaklaşıyorlar?

  • İslam karşıtlığı ve etnik kökene dayalı ayrımcılıkla kim daha etkili mücadele istiyor?

  • Yoksullukla mücadeleye nasıl bakılıyor?

  • Gelir adaletsizliği artıyormu, azalıyormu?

     

15 Mart 2017 tarihinde sandığa giderek demokratik hakkımızı kullanalım. Tercihlerimizle gelecekte yaşamak istediğimiz Hollanda’yı biz belirleyelim. Kullanılan her oy önemlidir!

 

Siyasi partilerin seçim programlarında göçmenler açısından ayrıcalıklı öneme sahip konuların bir derlemesini şu linkte bulabilirsiniz. dit overzicht van de verkiezingsprogramma’s

 

 

Ga op 15 maart stemmen!

Bij de Tweede Kamerverkiezingen staat er voor onze gemeenschap veel op het spel. Gaat Nederland mee in de stroom van extreem-nationalisme en xenofobie die door de westerse wereld raast of blijft Nederland een gematigd en redelijk land? Drijven bevolkingsgroepen verder uit elkaar of komt er gelegenheid banden te herstellen en nieuwe verbindingen te leggen?

Het hangt mede af van u! Van uw stem!

Tijdens de verkiezingscampagne heeft een aantal politieke partijen aangegeven niet met bepaalde andere partijen een regering te willen vormen. Gelukkig hebben de meeste partijen laten weten in elk geval niet met de islamofobe PVV te zullen gaan regeren. Aan dit spel zit evenwel een gevaar. Doordat nu al bekend is dat bepaalde radicale partijen niet bij de regeringsvorming zullen worden betrokken, staat al vast welke vier of vijf partijen na de verkiezingen een coalitie zullen vormen. Voor veel aanhangers van die partijen is het daarom niet interessant meer om op 15 maart naar de stembus te gaan. Voor de partijen die bij voorbaat van regeringsdeelname zijn uitgesloten, zoals de PVV is dat een voordeel. Voor hun kiezers is het wel interessant om te gaan stemmen. Bedenk dat de Brexit en de verkiezing van Trump mede mogelijk werden omdat veel redelijke kiezers die ondenkbaar vonden en daarom niet zijn gaan stemmen.

 

Om die reden is des te belangrijker dat iedereen zijn democratische plicht doet en op 15 maart zijn stem uitbrengt. Het is van groot belang voor het maatschappelijk klimaat in Nederland dat de PVV een zo gering mogelijk aantal zetels behaalt.

 

Maar niet alleen tegenhouden van de PVV is op 15 maart van belang. Wie naar de verkiezingsprogramma’s kijkt ziet grote verschillen. Het gaat op 15 maart om de volgende vragen:

 

Wordt er werkelijk iets aan diversiteit en arbeidsmarktdiscriminatie gedaan?

Wordt islamofobie en etnisch profileren krachtiger bestreden?

Komt er een effectief armoedebeleid?

Worden de inkomensverschillen groter of kleiner?

 

 

Als steuntje in de rug zou u gebruik kunnen maken van dit overzicht van de verkiezingsprogramma’s op thema’s die voor immigranten bijzonder van betekenis zijn.

Gerelateerde Artikelen