030-2343625
info@iot.nl

Biyometrik verilerin ömür boyu korunması, Türkiye- AB Ortaklık Hukukuna aykırı!

Rotterdam Mahkemesi önceki gün, Türk vatandaşlarının açtığı üç ayrı davada, biyometrik verilerin ömür boyu korunmasının, Özel Hayatın Gizliliği ve Türkiye-AB Ortaklık Hukukuna  aykırı olduğuna hükmetti.

 

 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Hollanda’ya AB üyesi olmayan ülkelerden gelen yabancılar, parmak izleri ve dijital vesikalık resim çektirmek zorundalar. Biyometrik veri olarak adlandırılan bu bilgiler, bir bilgi bankasında toplanıyor. Bu veriler, kişi Hollanda vatandaşlığına geçtikten 10 yıl sonraya kadar korunuyor. Hollanda vatandaşlığına geçiş giderek daha pahalı ve koşulların da ağırlaştırılması nedeniyle, bu süre uygulamada ömür boyu olabiliyor. AB vatandaşlarının muaf tutulduğu yasaya göre, Türk vatandaşları da biyometrik verilerini vermek zorundalar.

 

Bazı vatandaşlar Türkiye-AB Ortaklık Hukukunun, Türk vatandaşlarına AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamayacağı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle,  uygulamaya itiraz ederek konuyu yargıya taşımışlardı. Rotterdam Mahkemesi, biyometrik verilerin yabancıların kimliğinin belirlenmesini sağlayan ek bilgi olduğunu savunan Hollanda Devleti avukatının bu görüşüne katılmayarak, kişilerin parmak izi ve dijital resimlerinin geçici oturma müsadesi koşulu olarak kullanıldığını belirtti. Bunu da serbest dolaşım hakkını sınırlayan yeni bir uygulama olarak değerlendiren mahkeme, dolayısı ile Türkiye-AB  Ortaklık Hukukuna aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca, Türk vatandaşlarının biyometrik verilerinin korunmasının da ayrımcı bir uygulama olduğuna karar verdi.

 

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreterinin karara itiraz ermesi bekleniyor. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (İOT), ilgili yasanın yürürlüğe girdiği geçen yılın başında uygulamaya Avrupa Komisyonu nezdinde itiraz etmişti. İtiraz süreci ise henüz sonuçlanmadı.

 

Levenslang opslaan van biometrische gegevens in strijd met Associatieverdrag!

 

Mensen van buiten de Europese Unie die naar Nederland komen moeten sinds 1 januari 2015 vingerafdrukken en een digitale pasfoto afstaan. Deze zogenaamde biometrische gegevens worden in een databestand bewaard tot tien jaar nadat betrokkene de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Dat kan gemakkelijk levenslang worden, want naturalisatie is erg duur en moeilijk geworden. Alleen de gegeven van vreemdelingen van buiten de EU – dus ook Turken, want de gegevens van EU-burgers mogen niet worden opgeslagen. Het Europese Hof heeft immers bepaald dat levenslang bewaren van biometrische gegevens een inbreuk is op de privacy.

 

Verschillende landgenoten hebben daar met succes beroep tegen aangetekend, omdat ongelijke behandeling van Turken in strijd is met het Associatieverdrag. De landsadvocaat redeneerde dat het opslaan van biometrische gegevens alleen maar een extra middel is voor identiteitsvaststelling. Daar was de rechtbank het niet mee eens. Het afgeven van vingerafdrukken en een digitale foto is een voorwaarde voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. De nieuwe regels zijn daarom een nieuwe beperking uitoefening recht op vrij verkeer en dat is conform het associatierecht verboden. Ook achtte de rechtbank het opslaan van biometrische gegevens discriminerend.

 

Verwacht moet worden dat de Staatssecretaris van Justitie tegen de uitspraak in hoger beroep zal gaan. Tegen de opslag van biometrische gegevens heeft het IOT begin vorig jaar een bezwaar ingediend bij de Europese Commissie. Deze procedure is nog niet afgerond.

Gerelateerde Artikelen