030-2343625
info@iot.nl

Word lid van het IOT !

IOT kurulduğu 1985 yılından beri Hollanda’daki Türklerin hakları için mücadele ediyor. Ancak Hollanda Devleti göçmenlerin sözhakkı kuruluşlarının finansmanını durdurduruyor. Hak mücadelesinin devam edebilmesi için sizlerin desteği gerekiyor. IOT’nin bugüne kadar etkin mücadelesiyle kazanılan haklardan bazıları şunlardır;

IOT'ye üye olun, mücadelemize siz de destek verin!

Banka ödeme talimatı formunu buradan indirebilirsiniz. Formu doldurup imzaladıktan sonra, posta ile şu adrese gönderebilirsiniz:

IOT presentatie

 

IOT kurulduğu 1985 yılından beri Hollanda’daki Türklerin hakları için mücadele ediyor. Ancak Hollanda Devleti göçmenlerin sözhakkı kuruluşlarının finansmanını durdurduruyor. Hak mücadelesinin devam edebilmesi için sizlerin desteği gerekiyor. IOT’nin bugüne kadar etkin mücadelesiyle kazanılan haklardan bazıları şunlardır;

- Hollanda’da kilise çanı ile ezanın yasal açıdan eşit statüye kavuşması sağlanmıştır.
- Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının ucuz çarter uçaklarıyla Türkiye’ye seyahat etmeleri mümkün olmuştur.
- Yabancılar İstihdam Yasası’nın (Wet Samen) çıkması sağlanmıştır.
- Türkiye’ye kara yolu ile giden vatandaşların, Bulgaristan ve Kapıkule’de yaşadığı sorunlar etkili biçimde gündeme getirilmiş ve bazı sorunların tamamen çözümünde belirleyici rol oynamıştır.
- Helal (Şoksuz kesim) kesimin yasaklanmasına karşı çıkmıştır. Bu amaçla imza kampanyası düzenleyerek lobi yapıp, yasağın engellenmesini sağlamıştır.
- IOT, AB-Türkiye arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarından kaynaklanan, Ortaklık Hukuku Hükümlerine işlerlik kazandırma yolunda aktif eylemlerde bulunmuştur. Bu kapsamda 1 Aralık 1986 tarihinde Hollanda- Almanya arasındaki Bergh Autoweg sınır kapısında gerçekleştirdiğimiz eylem, ortaklık anlaşmalarında yer alan ancak uygulanmayan çok sayıda haklarımıza işlerlik kazandırılması bakımından tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu doğrultuda elde ettiğimiz bazı haklar şunlardır;

a- 2003 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapanların ek ödeneklerinde yapılan kısıtlamalara karşı başlatılan ve 8 yıl süren dava kazanılmış ve hak sahipleri, ödenmeyen ödeneklerini toplu şekilde faiziyle birlikte geri alabilmiştir.
b- Avrupa Oturum Kartı hakkına işlerlik kazandırılarak, yasal olarak Hollanda’da yaşayan vatandaşların AB ülkelerinde serbest dolaşma, çalışma ve eğitim görme hakkını kullanmaları mümkün olmuştur.
c- Hollanda’ya ikamet amacıyla gelen Türk vatandaşlarından alınan yüksek oturum harçlarının, 10 yıl süren yoğun siyasi ve hukuk mücadelesi sonunda AB vatandaşlarıyla eşit düzeye inmesi sağlanmıştır. Geçici Oturma Müsadesi (MVV) başvurusu için 1250 Euro yerine vatandaşlar artık 60 Euro harç bedeli ödemektedirler.
d- Türklerin, uyum kursları ve uyum sınavına katılmasını zorunlu kılan Uyum Yasası kapsamından çıkarılmaları sağlanmıştır.
e- Çifte vatandaşlı eşinin yanına Hollanda’ya gelen Türk vatandaşlarından alınan 1250 Euro’luk harç bedelinin 60 Euro’ya düşmesi sağlanmıştır.

Bu hak mücadelesinde zaman zaman çok zorlandık, çok sayıda kurum ve kuruluşla birlikte çalıştık ve onların desteği olmadan bu kazanımları gerçekleştiremezdik. IOT inisiyatif alarak, ilgili tarafları bir araya getirip, işbirliği yapmalarını sağlamıştır.

IOT, üye federasyonlarla birlikte her zaman asimilasyona karşı çıkmıştır. Türk toplumunun Holanda’ya uyumu konusunda ortak bir vizyon geliştirmiştir. Toplumumuzun eşit haklara kavuşması ve bu yönde kendi kültürel ve dinsel kimliğini yaşatma hakkına sahip çıkmıştır. Toplumumuzun çıkarlarını koruyabilmek, hak mücadelemize devam edebilmek için, gelecek dönemde de tüm kesimlerin elele vermesi, güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Hollanda’daki toplumumuzun ortak iradesini yansıtan, ortak sesi, kulağı ve gücü olan IOT’nin yaşayabilmesi için hepinizi, IOT’nin mücadelesine maddi ve manevi destek olmaya çağırıyoruz.

Arif Yakışır (Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı)
Mustafa Ayrancı (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği Genel Başkanı)
Sabri Kenan Bağcı (Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu Genel Başkanı)
Mehmet Yaramış (Hollanda İslam Federasyonu Genel Başkanı)
Fikri Demirtaş (Hollanda İslam Merkezi Vakfı Genel Başkanı)
Nuray Uysal-Aygan (Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği Genel Başkanı)
Zeki Baran (Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu Genel Başkanı)
Ömer Vural (Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği Genel Başkanı)
Muharrem Cengiz (Hollanda Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı )
Aydın Akkaya (IOT Yönetim Kurulu Başkanı)

Banka ödeme talimatı formunu buradan indirebilirsiniz. Formu doldurup imzaladıktan sonra, posta ile şu adrese gönderebilirsiniz.

Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht

Gerelateerde Artikelen