030-2343625
info@iot.nl

MKOB İtiraz Dilekçesi

AOW emekli alanlara verilen (MKOB) ek ödeneği, 1 Ocak tarihinden itibaren gelir (inkomensondersteuning) destek ödeneği olarak uygulanıyor. Tüm emekliler için eşit olan MKOB ödeneği ayda brüt 25,35 Euro’ydu.

 

Bundan sonra ödenecek gelir destek ödeneği ise, 15-65 yaşları arasında Hollanda’da ikamet edilen yıllara göre belirlenecek.
AOW alan Türk emekliler için bu yeni uygulama bir anlamda iyileşme olarak görülebilir. Tam AOW maaşı almayan ve AIO ek ödeneğine muhtaç olanlar, zaten 1 Ocak 2012 tarihinden beri MKOB alamıyorlardı. Bu gruba dahil olan emekliler bundan böyle düşük te olsa gelir destek ödeneği alabilecekler.

Yeni uygulamaya itiraz etmekte fayda var
İkinci Rutte Hükümeti koalisyon sözleşmesinde, 1 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere MKOB’nin yeniden ödenmesi kararlaştırılmıştı. Gelir destek uygulamasıyla bu söz eksik te olsa yerine getirilmiş oluyor. Diğer taraftan Hollanda’da tam olarak 50 yıl ikamet etmemiş olan ve büyük çoğunluğu yaşlılarımızdan oluşan emeklilere, Hollandalılar’dan daha az gelir destek ödeneği verilmesi ayrımcı bir uygulamadır ve aynı zamanda AB ile Türkiye arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarına aykırıdır.
Bu nedenle tüm Türk emeklilerin yeni uygulamaya itiraz etmelerini öneriyoruz. 

Nederlandse vertaling:
Inkomensondersteuning AOW vervangt MKOB

Per 1 januari is de MKOB vervangen door de Inkomensondersteuning AOW. De MKOB was voor alle ouderen gelijk (€ 25,35 bruto per maand). De Inkomensondersteuning AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat men tussen de leeftijd van 15 jaar en 65 jaar in Nederland heeft gewoond.
Voor Turkse ouderen lijkt de Inkomensondersteuning AOW een vooruitgang. Wie geen volledige AOW heeft opgebouwd en gebruik maakt van een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), kreeg sinds 1 januari 2012 geen MKOB meer. Zij krijgen nu wel een (gekorte) Inkomensondersteuning AOW.
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II werd beloofd dat onze ouderen de MKOB (per 1 juli 2014) weer zouden krijgen. Deze belofte wordt dus maar voor de helft ingelost. Dat Turkse ouderen minder Inkomensondersteuning AOW krijgen dan Nederlandse ouderen is onrechtvaardig, omdat zij tot de armste ouderen van Nederland behoren. Het is bovendien discriminerend en in strijd met het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije. Wij raden ouderen aan om door middel van de modelbrief op onze homepage bezwaar te maken tegen deze korting.

Handreiking Verandering van Binnenuit.

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid, gelijkheid en acceptatie van migranten- en vluchtelingenvrouwen en LHBT’s. Hoe? De Alliantie ‘Verandering van Binnenuit’ geeft gemeenten advies en publiceerde een handreiking.

[LINK]

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-verandering-binnenuit

Gerelateerde Artikelen