030-2343625
info@iot.nl

Çocuk Parası İtiraz Mektubu

1 Ocak tarihinden sonra Türkiye’ye gidenler için çocuk parası ödenmiyor. 1 Ocak 2015 tarihinden önce Türkiye’ye giden çocuklar için ise, 1 Temmuz tarihinden itibaren çocuk parası ödenmeyecek.
Türkiye’de yaşayanlar için ödenen çocuk paralarının durdurulmuş olması bize göre, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile yine Türkiye ile AB arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmasına aykırıdır.
Durdurulan çocuk paralarını geri alma hakkını korumak isteyen velilerin, ekteki rehberi okumalarını öneririz.

Handreiking Jongeren Buiten Beeld

Nederlandse vertaling:
Stopzetting export kinderbijslag

Wie na 1 januari kinderen naar Turkije stuurt, krijgt voor hen geen kinderbijslag meer. Als uw kinderen vóór 1 januari 2015 al in Turkije woonden, wordt de kinderbijslag stopgezet op 1 juli. In dit bericht informeren wij u over wat ouders die hun kinderen naar Turkije willen sturen kunnen doen.
Naar onze mening is de stopzetting van de kinderbijslag voor kinderen in Turkije in strijd met het Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Turkije en met het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije.
Ouders die toch in aanmerking willen komen voor kinderbijslag, kunnen middels de modelbrief op onze website bezwaar maken. Dat bezwaar zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen. Daarna kunnen de ouders bij de rechtbank in beroep gaan. Daarvoor moeten ze een advocaat in de arm nemen. Desgewenst geeft het IOT graag advies over een geschikte advocaat. 

Gerelateerde Artikelen