030-2343625
info@iot.nl

Alle ogen op haar gericht

Bij het IOT is verschenen een volledig geactualiseerde uitgave van Alle ogen op haar gerichtover traditioneel geweld tegen vrouwen en meisjes. Het boek is geschreven door Jale şimşeken vormt een praktische handleiding voor hulpverleners die op enigerlei wijze met eergerelateerd geweld in aanraking komen. Het boek bevat een uiteenzetting over het verschijnsel eerwraak en een overzicht van de beleidsontwikkelingen van de afgelopen jaren. Vervolgens komen de culturele achtergronden van eergerelateerd geweld aan de orde. Het boek sluit af met een hoofdstuk met aanbevelingen voor de hulpverlening door verschillende instanties, zoals de politie, vrouwenopvang en organisaties van migranten.

De prijs van het boek bedraagt € 7,50 + portokosten.

Gerelateerde Artikelen