030-2343625
info@iot.nl

Wetsontwerp afstandseis bij optierecht

Wie niet in Nederland is geboren zal in de toekomst allen via optie Nederlander kunnen worden als hij afstand doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Dat is de hoofdstrekking van een wetsontwerp dat bij de Tweede Kamer is ingediend door de minister van Justitie. Ook voor mensen die via naturalisatie Nederlander worden en voor hun achttiende vijf jaar in Nederland hebben gewoond zal de zogenoemde afstandseis gaan gelden als het wetsontwerp wordt aangenomen. 
Wie vóór het van kracht worden een aanvraag indient ter verkrijging van het Nederlanderschap,valt nog onder de oude regels. 

Het optierecht houd in dat men Nederlander kan worden zonder dat er nadere voorwaarden worden gesteld. (afstandseis, inburgeringsexamens). Wie voor zijn vierde jaar in Nederland is komen worden kan van dat recht gebruik maken. In de toekomst zullen deze mensen dus wel afstand van de Turkse nationaliteit moeten doen. Voor wie in Nederland is geboren gaat de afstandseis niet gelden. Zij worden in deze beschermd door internationale verdragen. 

Wie via naturalisatie Nederlander wordt behoeft momenteel geen afstand te doen van de Turkse nationaliteit wanneer hij voor het bereiken van de volwassenheid tenminste vijf jaar in Nederland heeft gewoond. In de toekomst zullen ook deze mensen afstand van de Turkse nationaliteit moeten doen.

In 2007 werden 4.073 Turken Nederlander, waarvan 2.296 door optie en 1.768 door naturalisatie.

 

Gerelateerde Artikelen