030-2343625
info@iot.nl

Van Nederlanderschap verstoken

Het is voor veel immigranten onmogelijk geworden om nog Nederlander te worden. De eisen die bij naturalisatie worden gesteld zijn zo hoog opgeschroefd, dat een groot deel van de Turkse immigranten er niet meer aan kan voldoen. Het gevolg is dat Nederland te maken krijgt met een snel groeiende groep ingezetenen, die nimmer zal kunnen beschikken over burgerrechten als kiesrecht. 

Dat is conclusie van een onderzoek dat het Inspraakorgaan Turken heeft laten uitvoeren. Het eerste exemplaar van het onderzoek wordt op 17 maart aangeboden aan leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie. 

De Inspraakorgaan Turken doet een aantal aanbevelingen om het gemakkelijker te maken Nederlander te worden. Ondermeer wordt voorgesteld om voor mensen die zich aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving een versnelde regeling in het leven te roepen. Tevens pleit het Inspraakorgaan voor om mensen niet langer te verplichten afstand te doen van hun oude nationaliteit. 

Het boek Van Nederlanderschap verstoken van Seçil Çoker kan worden besteld bıj het Inspraakorgaan Turken: 030-2343625 of info@iot.nl.

Türkçe özet

Gerelateerde Artikelen