030-2343625
info@iot.nl

‘Maak naturalisatie eenvoudiger!’

Op 17 maart is het onderzoek Van Nederlanderschap verstoken tijdens een persconferentie aangeboden aan leden van de Tweede kamer. Namens het IOT deed Aydın Akkaya een aantal voorstellen om de naturalisatie stroom weer op gang te krijgen. Hij bepleitte dat het gemakkelijker zou moeten worden gemaakt om de Turkse nationaliteit te behouden. Voorts bepleite hij dat mensen die zich middels maatschappelijke activiteiten voor de samenleving verdienstelijk hebben gemaakt via een verklaring van verdiensten via een versnelde route Nederlander kunnen worden. Tenslotte bepleitte hij dat gemeenten betere informatie verschaffen over naturalisatie en een uitnodigender beleid voeren. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden door Abdullah Arlı, één van de mensen die in het boek uit eigen ervaring vertellen hoe moeilijk het is om de Nederlandse nationaliteit te verwerven. (foto)

Gerelateerde Artikelen