030-2343625
info@iot.nl

Overheidsbeleid inzake naturalisatie uitnodigender

De overheid gaat mensen uitnodigender voorlichten over de mogelijkheden om Nederlander te worden. Vooral gemeenten kunnen daarin actiever zijn. Minister Van der Laan zal bekijken of mensen die een duidelijke binding met de Nederlandse samenleving hebben gemakkelijker kunnen worden vrijgesteld van het inburgeringsexamen. Dit zijn de uitkomsten van een overleg dat het Inspraakorgaan Turken op 20 augustus heeft gevoerd met minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin, en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de heer Van der Laan. Het IOT werd in het gesprek vertegenwoordigd door de secretaris, mevrouw Seher Akyol, de penningmeester, mevrouw Binnur Zengin, en de directeur, de heer Ahmet Azdural. 

 

Het gesprek ging over het onderzoek Van Nederlanderschap verstoken dat het IOT heeft laten verrichten. Uit dat onderzoek blijkt dat er een grote groep mensen is, voor wie de eisen waaraan men moet voldoen om Nederlander te kunnen worden te hoog zijn. Ook heeft men moeite om de goede informatie over de naturalisatieprocedure te verkrijgen. 

Gerelateerde Artikelen