030-2343625
info@iot.nl

Federaties en IOT: Iedereen terugbetalen!

In een brief aan staatssecretaris Albayrak protesteren de bij het IOT aangesloten federaties en het IOT ertegen dat niet iedereen de teveel betaalde leges terugkrijgt. De staatssecretaris wil alleen de mensen waarvan de aanvraag op 17 september nog in behandeling was hun geld teruggeven. De federaties wijzen er op dat de Nederlandse rechter de verhoogde leges al eerder onverbindend heeft verklaart en dat ook het Europese Hof meent dat de verhogingen van begin al aan in strijd waren met Het Associatieverdrag. De Turkse organisaties verzoeken de staatssecretaris om overleg en laten weten dat zij zo nodig naar de rechter zullen stappen.
Naar schatting hebben ongeveer 50.000 Turken ten onrechte te veel leges moeten betalen. In totaal is daarmee tenminste een bedrag van 40 miljoen gemoeid.

Gerelateerde Artikelen