030-2343625
info@iot.nl

Overleg over de inburgering

Tijdens een bijeenkomst van het Landelijk Overleg Minderheden op 31 maart 2009 hebben de samenwerkingsverbanden diepgaand met minister Van der Laan gesproken over de inburgering. Om de uitvoering van het inburgeringsbeleid te versterken zal een Integratieraad gehouden worden, waaraan ondermeer zal worden deelgenomen door de staatssecretaris van SZW, de VNG en Werkbedrijf UWV. De minister kondigde aan er naar te streven dat mensen die slecht Nederlands spreken en ontslagen worden sneller een inburgeringscursus krijgen.

De minister begon het overleg met de constatering dat hij teleurgesteld was over de harde kritiek van de samenwerkingsverbanden op het inburgeringsstelsel. Hij benadrukte dat de inburgering een verworven recht is en als zo danig zou moeten worden beschouwd. Van de zijde van het IOT werd uitgesproken dat er vertrouwen is in de inmiddels aangekondigde maatregelen om de kwaliteit van de inburgering te verbeteren en is de bereidheid uitgesproken om de uitrol van de maatregelen ter versterking van het inburgeringsstelsel te steunen. Minister van der Laan zei de samenwerkingsverbanden als partners te willen beschouwen en graag van hun expertise gebruik te maken. In het bijzonder verwacht de minister inbreng van de samenwerkingsverbanden als het gaat om de werving van vrijwillige inburgeraars, het verzorgen van toegankelijke kinderopvang en de inburgering van mensen met een baan.

 

Gerelateerde Artikelen