030-2343625
info@iot.nl

VN Comité: Wet inburgering herzien!

De Nederlandse regering heeft op een aantal punten gefaald in de bestrijding van rassendiscriminatie. Met name de Wet inburgering buitenland (WIB) vormt een probleem. Dit concludeert het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties in een rapport over Nederland.

Omdat het examen inburgering alleen geldt voor migranten uit bepaalde landen, vreest het Comité dat de toepassing van de wet leidt tot discriminatie op basis van nationaliteit, met name tussen de zogenaamde "Westerse" en "niet-westerse" immigranten.

Het Comité doet de aanbeveling deze wetgeving te herzien om de discriminerende toepassing van het basisexamen inburgering in het buitenland te beëindigen. Het Comité roept Nederland voorts op tot systematische herziening van de immigratiewetten om ervoor te zorgen dat deze verenigbaarheid zijn met het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie.

 

Gerelateerde Artikelen