030-2343625
info@iot.nl

Raad van Europa: Nederland schendt mensenrechten

De commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, heeft scherpe kritiek geuit op het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. De Raad van Europa heeft in het bijzonder kritiek op het inburgeringsexamen dat in het buitenland moet worden afgelegd. Tot de nieuwe beperkingen op het recht op gezinshereniging is volgens de Raad van Europa onder invloed van de PVV besloten.

Gerelateerde Artikelen