030-2343625
info@iot.nl

Yurtdışı Uyum Yasası da Türklere uygulanamaz!

Hukuk uzmanlarına göre, Utrecht’teki Yüksek İdari Mahkemesinin geçen 16 Ağustos tarihinde aldığı, Türklerin Uyum Yasasına dahil edilemeyeceği yönündeki kararı, Yurtdışı Uyum Yasasını da kapsıyor. Uyum Yasasına göre, yurtdışından Hollanda’da geçici oturum başvurusu (MVV) yapabilmek için temel sınavı (basisexamen) başarıyla tamamlamak gerekiyor. 

Yurtdışı Uyum Yasasında ise, uyum zorunluluğu olanların yurtdışında sınava katılması öngörülüyor. Yüksek İdari Mahkemesinin son aldığı karara göre, AB ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşmaları uyarınca, Uyum Yasası Türklere uygulanamaz ve dolayısıyla uyum kursu ve sınavına katılma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durumda Hollanda’da oturma müsadesi alabilmek için, uyum zorunluluğu olmayanlardan, Hollanda toplumu ve temel dil bilgisine sahip olma koşulu aranamaz. 

Kısa sürede başvurmakta fayda var! 
Hukukçular, Yüksek İdari Mahkemesinin son kararından sonra, Yurtdışı Uyum Yasasında oluşan boşluğun kısa sürede düzeltilmesini bekliyorlar. Bu nedenle, temel dil sınavına katılmak istemeyenlerin, yasadaki düzeltme gerçekleşmeden kısa sürede başvurmalarında fayda var. 

Yurtdışında uyum sınavına katılmak istemezseniz ne yapmalısınız? 
Bu durumda muhtemelen oturum (MVV) başvurunuz temel dil sınavına katılmadığınız gerekçesiyle reddedilecek. Red kararına 4 hafta içinde itiraz etmelisiniz. İtirazın reddedilmesi durumunda ise temyize başvurmak gerekiyor. Biz temyiz başvurusunun iyi bir yabancılar hukuku avukatı (IOT’nin web sitesinde www.iot.nl. avukatların listesini bulabilirsiniz) tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz. 

Uyum sınavına katılmadan oturum (MVV) başvurusu yapılabilir mi? 
Yukarda belirtildiği üzere, sınava katılmadan yapılan oturum başvuruları, hukuki bir sürecin başlamasına neden olacak. Bu sürecin ne kadar süreceği ve nasıl sonuçlanacağını önceden bilmek mümkün değil. Hollanda Devleti bu süreci mümkün olduğu ölçüde uzatmak için gerekeni yapacaktır. Bu belirsizliği kabullenme konusundaki kararı, kişiler kendileri vermelidirler. Diğer taraftan, sürecin başarılı sonuçlanması durumunda 350 Euro tutarındaki sınav ücretini ödemek gerekmeyecek.

Bu arada Yurtdışı Uyum Yasasının AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık Hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalar da devam ediyor. 

Samenvatting in het Nederlands: 
Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2011 betekent dat voor de meeste Turken ook de inburgeringsplicht in het buitenland is vervallen. De informatie hierover op de website van de Nederlandse ambassade in Ankara is misleidend. Uit de Vreemdelingenwet volgt immers dat wie in Nederland niet inburgeringsplichtig is, dat ook in het buitenland niet kan zijn. Wie daar een beroep op wil doen moet rekening houden met een juridische procedure, waarvan de duur en de uitkomst ongewis zijn. Overigens is het voor wie naar Nederland wil komen – verplicht of niet – te allen tijde raadzaam om zo snel mogelijk zo veel mogelijk Nederlands te leren. 

Gerelateerde Artikelen