030-2343625
info@iot.nl

Dayanışma gösterilerine katılalım!

Fransa’nın başkenti Paris’teki mizah dergisi Charlie Hebdo çalışanları ile polislere yapılan korkunç saldırı, özgürlükleri savunan herkesi hedef almıştır.

Bu korkak ve hunharca saldırı, düşünce ve basın özgürlüğüne her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, yaralılara şifa ve geride kalanlara, bol sabır ve kuvvet diliyoruz.

Bu feci saldırı, sahip olduğumuz özgürlüklerin ne kadar değerli ve kırılgan olduğunu bir kez daha bize göstermiştir. Bu kıymetli değerler kendiliğinden oluşmuyor. Kin ve nefretin yerini hoşgörüye bıraktığı açık ve demokratik toplum kazanımlarını korumak, tüm vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının etkili çabalarıyla mümkün olabilir. Kin ve nefret yayan aşırı çevrelere karşı hep birlikte duyarlı ve dirençli olmalıyız.

Düşünce ve basın özgürlüğünü hedef alan çevreler, din ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere diğer özgürlüklere karşı çıkanlarla aynı temel anlayıştan esinleniyorlar.
Özgürlükler belli gruplar için değil, herkes için geçerlidir.

Tüm bu özgürlüklere sahip çıkmak amacıyla bu akşam saat 18.00’de Hollanda’nın bazı büyük kentlerinde yapılacak gösterilere herkesi katılmaya çağırıyoruz.

Emre Ünver
IOT Başkanı

Nederlandse vertaling:
Neem deel aan de demonstraties!

De gruwelijke aanslag op medewerkers van Charlie Hebdo en politieagenten in Parijs raakt allen die de vrijheid lief hebben. Deze laffe en barbaarse daad moet ons allen opwekken pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en naar het Franse volk.

De aanslag maakt opnieuw duidelijk hoe kostbaar en kwetsbaar onze vrijheid is. Wij mogen die nimmer als een vanzelfsprekendheid beschouwen. De bescherming van de verworvenheden van een open en democratische samenleving, waarin niet haat, maar verdraagzaamheid de regel is, vergen inspanningen van alle burgers en alle maatschappelijke organisaties. In deze dagen wordt van ons waakzaamheid en weerbaarheid gevraagd om de extremistische krachten die haat zaaien en geweld prediken te beteugelen.
De krachten die het hebben voorzien op de vrijheid van meningsuiting zijn geworteld in dezelfde grondgedachte als de bedreiging van de godsdienstvrijheid en andere vrijheden. Vrijheid is ondeelbaar!

Wij roepen onze gemeenschap op om zich te laten zien bij de demonstratie die vanavond om 18.00 uur worden gehouden in een groot aantal Nederlandse steden.

Emre Ünver

Gerelateerde Artikelen