030-2343625
info@iot.nl

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!

Hollanda’da 225 gün süren görüşmelerden sonra, yılın son çeyreğinde kurulan dörtlü koalisyon hükümeti ile 2017 yılını geride bırakıyoruz. VVD, D’66, CDA ve CU partilerinden oluşan koalisyon hükümeti programında, bu ülkede yaşadığımız temel sorunlara etkili çözümler yer almıyor.

Göçmenler olarak hala günlük hayatın hemen her alanında ayrımcı, dışlayıcı davranışlara maruz kalıyor ve mevcut fırsatlardan eşit şekilde yararlanamıyoruz. Ayrımcı anlayış, özellikle gençlerimizin topluma duyduğu güvenin azalmasına ve toplumdan uzaklaşmasına neden oluyor. Araştırmalar, göçmen gençlerin eğitim seviyelerinin son yıllarda önemli ölçüde yükselmesine karşın, iş piyasasındaki konumlarının aynı ölçüde iyileşmediğini gösteriyor.

 

İslam karşıtı çevrelerin kin ve nefret içeren söylemleri her geçen gün yayılıyor ve bazı siyasi partiler de maalesef bu eğilime katılarak, islamın Hollanda’da yeri olmadığı anlayışını yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu yaklaşım sonuçta toplumsal ayrışmaya neden oluyor.

 

IOT olarak bu konularda etkili ve her kesimi kucaklayıcı bir entegrasyon politikası beklentimizi hem yeni hükümete hem de Hollanda İkinci Meclisi Entegrasyon Daimi Komisyonuna ilettik.

Diğer taraftan bu olumsuzluklara rağmen genel olarak bakıldığında, Türkiye kökenlilerin Hollanda toplumuna katılımı olumlu bir düzeyde seyrediyor. Siyasal sorumluluk alarak kamu yönetiminde önemli görevler üstlenenlerin sayısı artıyor. Kendi işyerini açan girişimcilerin sayısı, diğer gruplara göre daha yüksek. Tūrklerin yüzde 46’sı satın aldıkları evlerde oturuyorlar. Bu da geleceğe gūvenle bakan bir orta sınıfın oluştuğuna işaret ediyor.

 

2018 yılı, Hollanda toplumunda belli bir konuma gelmeyi başaranlar ile zor durumda olan vatandaşlarımız arasındaki dayanışmanın güçlendiği bir yıl olmalıdır. Çocuklarımızın eğitim başarılarının yükseltilmesinde başta anne ve babalar olmak üzere, toplumumuzun her kesimine önemli sorumluluklar düşmektedir. Sorunlarımız konusunda 2018 yılında sivil toplum kuruluşları olarak daha etkili bir şekilde güçlerimizi birleştirmeli ve çözümlerin takipçisi olmalıyız.

 

Bu duygu ve düşünceler ile IOT Yönetim Kurulu ve çalışanları olarak, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık mutluluk ve esenlikler dileriz.

 

Ali Koçak

IOT Yönetim Kurulu Başkanı

 

Nederlands

Gelukkig nieuwjaar!
Na een kabinetsformatie van 225 dagen is een coalitieregering van vier partijen gevormd. Het regeerakkoord van VVD, D'66, CDA en CU biedt geen effectieve oplossingen voor de belangrijkste problemen waarmee wij in Nederland worden geconfronteerd.
Als immigranten worden we blootgesteld aan discriminerend gedrag in bijna elke levenssfeer. Gelijke kansen blijft een ver verwijderd ideaal. Discriminatie is er de oorzaak van dat jongeren geen vertrouwen hebben in de Nederlandse samenleving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoewel het opleidingsniveau van immigrantenjongeren de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, hun positie op de arbeidsmarkt niet evenredig is verbeterd.
De haat die vanuit anti-islamitische kringen wordt gezaaid verspreidt zich van dag tot dag. Helaas wordt dit geluid door een aantal politieke partijen overgenomen. Zij doen het voorkomen of de Islam niet in Nederland thuis hoort en als gevolg daarvan neemt de polarisatie toe.

Als IOT hebben we deze ontwikkelingen aan de orde gesteld en hebben we gepleit voor een krachtig  en alomvattend integratiebeleid, zowel bij de nieuwe regeringscoalitie als bij de vaste Kamercommissie voor integratie.
Ondanks de tegenstand is verloopt de integratie van migranten uit Turkije aan de Nederlandse samenleving goed. Een groeiend aantal mensen speelt een belangrijke rol speelt in het openbaar bestuur door het nemen van politieke verantwoordelijkheid. Het aantal ondernemers dat een bedrijf is gestart is verhoudingsgewijs hoger dan bij andere groepen migranten. Zesenveertig procent van de Turken woont in een koophuis. Hieruit blijkt dat een groeiend aantal Turkse Nederlanders de sprong naar de middenklasse heeft gemaakt.

Het jaar 2018 zou een jaar moeten zijn waarin we onze prestaties in de Nederlandse samenleving versterken en oplossingen zoeken voor problemen die om een oplossing vragen. Met name het verbeteren van de schoolprestaties van onze kinderen is een verantwoordelijkheid voor eenieder in onze gemeenschap, in de eerste plaats voor ouders. Als niet-gouvernementele organisatie moeten we onze krachten in 2018 effectiever inzetten om oplossingen naderbij te brengen.

Met deze gevoelens en gedachten doen het bestuur en de medewerkers van het IOT u hun oprechte wensen voor uw nieuwe jaar toekomen.

 

Ali Koçak

- voorzitter -

 

 

Gerelateerde Artikelen