030-2343625
info@iot.nl

Mohamed Rabbea’yı saygıyla anıyoruz! Bij het overlijden van Mohamed Rabbae!

Hollanda Göçmen Hareketinin öncülerinden ve dostumuz Mohamed Rabbea’nın

17 Mayıs 2022 tarihinde vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

IOT ve sivil toplum kuruluşları olarak sık sık onun  bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulduk. Rabbea, 70’li yılların sonlarında yabancı işçilere ikamet (verblijfsrecht) hakkı verilmesi mücadelesine aktif şekilde katılmıştı. Göçmen işçilerin Hollanda’da insanca yaşama hakkı mücadelesine 1983 yılından itibaren Hollanda Yabancılar Merkezi’nin (NCB) Müdürü olarak devam etti.

 

Toplumsal konularda geniş bilgi ve görüşlere sahip olan Mohamed Rabbea, tüm  kesimlerin takdir ve sevgisini kazanmış güçlü bir eşit haklar savunucusu ve derin adalet inancıyla iyi bir bir ikna yeteneğine sahipti.

 

NCB’den ayrıldıktan sonra Yeşil Sol Partisi liderliğine seçilen Mohamed Rabbea,  bu konumdaki ilk göçmen kökenli siyasetçi olarak sonraki kuşakların önünü açmıştı.

 

Son yıllarda Wilders ve diğer yabancı, İslam karşıtı düşüncelerin gelişmesi üzerine Ülkesel Faslılar Görüşme Organını kuran Rabbea, ayrımcılıkla mücadeleye yoğunlaşmış, Wilders’ın daha az Faslı istiyoruz söylemine karşı açılan ve yargılanmasıyla sonuçlanan davaya öncülük edenler arasında yer almıştı.

 

Mohamed Rabbea’nın aramızdan ayrılmasından büyük üzüntü duyuyor, Hollanda’daki göçmen hakları mücadelesine katkı ve kazanımlarını şükran ve saygıyla anıyoruz.

 

 

 

Nederlands

Bij het overlijden van Mohamed Rabbae!

 

Op 17 mei kregen we het bericht dat onze oude vriend en leermeester Mohamed Rabbae is overleden. Turkse organisaties en het IOT hebben menigmaal en nooit tevergeefs een beroep gedaan op de inzet en de wijsheid van Mohamed. Aan het eind van de jaren zeventig was hij een van de drijvende krachten achter de acties voor sterkere verblijfsrechten van buitenlandse arbeiders. Ook als directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), een functie die hij sinds 1983 vervulde, kwam hij op voor een menswaardige plaats voor arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving.

 

Mohamed had uitgesproken meningen, maar was desondanks altijd beminnelijk en vriendelijk. Niettemin kenmerkte hij zich door een grote overtuigingskracht, die voortkwam uit zijn diepgewortelde gevoel voor rechtvaardigheid. 

 

Na zijn vertrek bij het NCB was Mohamed als eerste lijsttrekker in de geschiedenis uit migrantenkringen een inspiratie voor velen die na hem een politieke carrière zijn begonnen.

 

Na de opkomst van Wilders en andere xenofobe politici richtte Mohamed als voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen zijn pijlen op de bestrijding van discriminatie van moslims. Onder meer gaf hij leiding aan de succesvolle rechtszaak tegen de ‘minder Marokkanen’ uitspraak van Wilders.

 

Wij gedenken Mohamed met verdriet, maar bovenal dankbaarheid voor alles was hij voor migranten heeft bereikt.

 

Gerelateerde Artikelen