030-2343625
info@iot.nl

Türkler İçin Danışma Kurulunun yeni Müdürü Dr. İbrahim Yerden!

Dr. İbrahim Yerden nieuwe directeur Inspraakorgaan Turken!

Dr. İbrahim Yerden (59) 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren IOT’nin yeni müdürü olarak göreve başlayacak.