030-2343625
info@iot.nl

Yüksek enerji fiyatlarına karşı önlemler zor durumda olan grupları da kapsamalı! Energiemaatregelen moeten kwetsbare doelgroep bereiken!

Arasında IOT’nin de bulunduğu Göçmen ve İlticacı Kuruluşlar ittifakı, Hollanda Hükümetinin bugün açıkladığı “enerji yoksulluğuna” karşı önlemlerin memnunlukla karşılandığını bildirdi. 

İttifak tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da yaşayan göçmenlerin büyük bölümünün düşük bir gelire sahip oluğu belirtilerek, bu grubun yüzde 25’nin yoksulluk sınırı veya altında yaşamak zorunda kaldıklarına, yüksek enerji fiyatlarının bu grubun durumunu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi. Enerji yoksulluğunu gidermek amacıyla alınan önlemlerin, bu grupların daha zor duruma düşmesini önlemesinin ümit edildiği belirtildi. Enerji giderlerinde tavan fiyat (prijsplafond) uygulamasının, özellikle büyük aileler ile eski ve ısı izolasyonu iyi olmayan evlerde yaşayanların sorunlarına çözüm olup olmayacağından kaygı duyulduğu belirtildi. 

 

Açıklanan tavan fiyat uygulamasının zor durumdaki bazı aileler için çözüm olabileceği  ama diğer enerji tasarruf önlemleri ve özelliklede vatandaşların kendilerinin alabilecekleri önlemler ile sürdürülebilir enerji dönüşümü planlarının toplumsal konumu zayıf gruplara ulaşması konusunda kaygılar olduğu belirtildi. Devletin bu konuda aldığı önlem ve yaptığı bilgilendirmeler dil yetersizliği veya güvensizlik duygusu nedeniyle, topluma uzak kesimlere eşit derecede ulaşmıyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla bir araya gelen 6 göçmen ve iltacacı kuruluşu, Enerji Dönüşümü İttifakı (Alliantie Energie Transitie) oluşturdu. Hollanda’daki göçmen kökenlilerin büyük bir bölümüne ulaşabilecek iletişim kanallarına sahip olan bu kuruluşlar, daha önce korona salgını dönemi, yoksullukla mücadele ve zor durumdaki borçlulara yardım konularındaki deneyimlerini bu alanda da uygulamak istediklerini açıkladılar.

 

Nederlands

Energiemaatregelen moeten kwetsbare doelgroep bereiken!

Migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn blij met de maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt om energiearmoede tegen te gaan. Een groot deel van de mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen en een kwart leeft op of onder de armoedegrens. Dat maakt hen bijzonder kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen en de kosten van de energietransitie. Het is te hopen dat de aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om te voorkomen dat gezinnen financieel te gronde gaan. Het is de vraag of het prijsplafond voldoende soelaas biedt voor grotere gezinnen en gezinnen die in een oud, slecht geïsoleerd huis wonen.

 

Het aangekondigde prijsplafond biedt gezinnen automatisch bescherming, maar dat geldt niet voor veel van de andere maatregelen en zeker ook niet voor de initiatieven die burgers zelf kunnen nemen om energie te besparen of bij te dragen aan de energietransitie. Wij maken ons zorgen over de gezinnen die op afstand van de samenleving staan en aan wie overheidsinformatie goeddeels voorbij gaat, bijvoorbeeld door gebrekkige taalbeheersing of wantrouwen. Om die reden hebben zes migranten- en vluchtelingenorganisaties de Alliantie Inclusieve Energietransitie in het leven geroepen. Wij beschikken over de communicatiekanalen met en over vertrouwen van onze achterban. Daarbij bouwen wij voort op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis en activiteiten om armoede en problematische schulden tegen te gaan.

*De Alliantie Inclusieve Energietransitie bestaat uit deze zes landelijke organisaties: het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Inspraakorgaan Turken (IOT), De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Stichting Ocan, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Wij willen ons inzetten om ons aandeel te leveren in de brede verduurzamingscoalitie. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij een samenwerkingsverband opgericht en hiervoor een plan ontwikkeld. In ons samenwerkingsverband zitten netwerken van vrijwel alle inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond. Dat betekent dat wij bij deze inwoners binnen komen waar dat anderen niet of maar moeilijk lukt.

 

Gerelateerde Artikelen