030-2343625
info@iot.nl

IOT Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Ünlü LCR’de göreve başladı! Oktay Ünlü is benoemd tot lid van de LCR

IOT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Oktay Ünlü, Hollanda Hükümeti’nin resmi görüşme organı LCR’e (Landelijke Cliënten Raad) Üye olarak atandı. 

LCR, hükümet nezdinde emekliler, ödenek alanlar, engeliler ve kronik rahatsızlığı olanların haklarını koruma ve kollamayı amaçlıyor. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) ile Hollanda Faslı Kuruluşlar İşbirliği Örgütü (SMN) dönüşümlü olarak LCR’ de göçmenleri temsil ediyorlar. Yeni görev döneminde bir yandan yurtdışında ödenek alanların haklarını gündeme getirecek olan Oktay Ünlü, diğer taraftan da gelir ve iş alanlarında göçmenlerin yaşadığı özgün sorunları kurulun gündemine taşıyacak. Oktay Ünlü vatandaşlardan, adı geçen konularda karşılaşılan sorunları IOT Bürosuna (info@iot.nl ) bildirmelerini istedi.

 

Nederlands

De secretaris van het IOT, de heer Oktay Ünlü is benoemd tot lid van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). De LCR is de officieel gesprekspartner van de landelijke overheid inzake beleidsvraagstukken namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het IOT wijzen om-en-om een lid van de Raad aan, die een tweeledige taak heeft. In de eerste plaats zal de heer Ünlü de problemen inbrengen van uitkeringsgerechtigden die woonachtig zijn in het buitenland. In de tweede plaats is het zijn taak om bijzondere problemen van migranten op het terrein van werk en inkomen aan de orde te stellen. Mocht u een vraagstuk via de heer Ünlü bij de Raad aan de orde willen stellen, kunt u contact opnemen met het bureau (info@iot.nl)  van het IOT.

Gerelateerde Artikelen